archiv aktualit rok 2012

KORYNA změnila název a přiznala dluh 234 milionů

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Koryna2Původní společnost KORYNA nábytek již pod tímto názvem neexistuje. Dne 17. února změnila název na zkrácený KORNAB a.s. Poté, co během loňského roku vždy v krátké době odrazila několik insolvenčních návrhů, zatímco na poslední z nich, podaný 31. ledna 2012, víc jak měsíc nereagovala, bylo zřejmé, že svoji kritickou finanční situaci již patrně nebude schopna řešit jinak, než insolvenční cestou.

Dne 5. března 2012 firma prostřednictvím svého právního zástupce doručila Krajskému soudu v Brně své vyjádření, v němž tuto domněnku potvrzuje. Přiznává, že je v situaci, kdy není schopna plnit veškeré své závazky ve lhůtách splatnosti. Soudu zároveň navrhuje, aby vydal rozhodnutí o úpadku a aby věřitelům na schůzi věřitelů předložil návrh na řešení úpadku reorganizací, nikoli konkursem. Svůj návrh odůvodňuje zájmem na zachování výrobních programů a na přijetí takových opatření, jimiž by bylo dosaženo zefektivnění stávající výroby při zachování provozu podniku a udržení zaměstnanosti.

Konkurz a případný zánik jednoho z našich předních výrobců kuchyní si nepřejí ani někteří jeho konkurenti. „Neměli bychom radost, kdyby z trhu zmizel další český výrobce nábytku. I když jde o našeho konkurenta. Bude totiž okamžitě nahrazený zbožím ze zahraničí,“ uvedl nedávno pro Hospodářské noviny Ing. Stanislav Hanák, zakladatel a předseda představenstva společnosti HANÁK NÁBYTEK.

Společnost KORYNA nábytek ke konci roku 2011 evidovala závazky v celkové výši téměř 234 mil. Kč. Největší podíl (70,1 mil. Kč) tvoří závazky vůči tuzemským a zahraničním klientům. Státu a státním institucím dluží 22,3 mil. Kč a svým 144 zaměstnancům více než 6,7 mil. Kč. Ostatní částky zahrnují přijaté zálohy (11,7 mil. Kč), úvěry (42,8 mil. Kč) a další závazky, jako jsou půjčky, úroky aj.

Zlínská pobočka Úřadu práce již minulý měsíc začala s vyplácením splatných mzdových nároků zaměstnanců. Prvním dvěma vyplatila celkovou dlužnou částku 93 493 Kč (včetně zdravotního a sociálního pojištění a daně z příjmů) 21.2.2012. Dalším patnácti vyplatila dlužnou částku v celkové výši 664 231 Kč dne 6.3.2012.

Jediným akcionářem firmy je společnost L.A.Bernkop 1883, která zadluženou Korynu odkoupila od bývalých akcionářů a zároveň hlavních manažerů firmy Miroslava Rumpely, Lubomíra Jančíka a Antonína Kalfase loni 25. listopadu.

Související články:

Úřad práce začal vyplácet mzdové nároky zaměstnancům Koryny

Zachrání nový majitel tonoucí Korynu nebo zkrátí její agónii?

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština