archiv aktualit rok 2011

Znepokojenie z likvidačného predpisu URSO

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

ElektrinaRepubliková únia zamestnávateľov (RÚZ), Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ), Klub 500 a Združenie priemyselných odberateľov energie (ZPOE) vyjadrujú svoj jednoznačný nesúhlas s návrhom vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike.

Vyhláška neodôvodnene a pritom zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov elektriny vyrábajúcich pre vlastnú spotrebu a prevádzkovateľov miestnej distribučnej sústavy,  ktorí elektrinu vyrobenú vo vlastnom, alebo inom zariadení pripojenom k miestnej distribučnej sústave spotrebovávajú pre vlastnú spotrebu, alebo dodávajú v rámci miestnej distribučnej sústavy bez použitia nadradenej sústavy. Subjekty vyrábajúce elektrinu pre svoju spotrebu budú podľa návrhu vyhlášky platiť namiesto doterajších 30 % z tarify za systémové služby (TSS) a z tarify za prevádzkovanie systému (TPS) plnú výšku týchto taríf z množstva elektriny vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny a spotrebovanej pre vlastnú spotrebu elektriny, a to napriek tomu, že rozsah služieb krytých týmito tarifami sa nemení.
Zamestnávateľské organizácie uvádzajú zhodne vo svojom stanovisku: „Týmto spôsobom URSO trestá výrobcov elektriny vo vlastných zariadeniach tým, že ich zaťažuje neodôvodnenými poplatkami, namiesto toho aby hľadalo spôsoby a cesty ako prispieť, aby cena elektriny bola v SR primeraná a aby bol dostatok elektriny pre všetkých odberateľov.“
Návrh URSO je v rozpore so zámermi Európskej komisie, ktorá preferuje decentralizovanú výrobu elektriny v menších zdrojoch, na báze vysoko účinnej výroby a z vlastnej energetickej základne.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština