aktuality

Valné zhromaždenie Európskeho zväzu výrobcov drevostavieb

EFV VZ
Valné zhromaždenie Európskeho zväzu výrobcov drevostavieb v Innsbrucku. Foto: PhDr. Peter Zemaník
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Uplynul rok a tak, ako vlani, sa v predvečer najväčšej konferencie v krajinách EU o drevostavbách, stretli dňa 28. 11. 2023 predstavitelia členských krajín Európskeho zväzu výrobcov drevostavieb (EFV) v Innsbrucku na svojom pravidelnom valnom zhromaždení. Jeho úlohou a cieľom je nielen bilancovať, ale predovšetkým koordinovať aktivity podnikateľských subjektov, ktoré realizujú stavby na báze dreva, vyrábajú prefabrikované drevené panely, montujú moderné drevostavby v prospech rozvoja segmentu stavebníctva, ktoré tvorí budúcnosť rozvoja bývania i využívania nebytových stavieb.

Rokovanie účastníkov valného zhromaždenia Európskeho zväzu výrobcov drevostavieb v Innsbrucku. Foto: PhDr. Peter Zemaník

Členom EFV je aj Zväz spracovateľov dreva SR (ZSD SR), ktorého reprezentanti sa na rokovaní vyslovili v prospech užšej spolupráce jednotlivých národných zväzov. Pomáha to nielen vo výmene skúseností, ale i v zdieľaní technologických a konštrukčných inovácií. Kvalita moderných drevostavieb je rozhodujúcou témou pre všetky zúčastnené krajiny, aby sa ich dobré meno šírilo medzi zákazníkmi a zvyšovalo tak podiel drevostavieb na celkovej výstavbe. Za ZSD SR sa na valnom zhromaždení zúčastnili PhDr. Peter Zemaník, prezident ZSD SR a Mgr. Ľuboš Kolesár, viceprezident ZSD SR a predseda Sekcie drevostavieb ZSD SR.

Viceprezident ZSD SR a predseda Sekcie drevostavieb ZSD SR Mgr. Ľuboš Kolesár. Foto: PhDr. Peter Zemaník

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina