aktuality odborné témy

Konferencia financovania lesnícko-drevárskeho komplexu

Konferencia FLD
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Medzinárodná vedecká konferencia Financovanie Lesy – Drevo sa uskutoční vo štvrtok 30. novembra 2023 na Technickej univerzite vo Zvolene. Aktuálne to bude už 29. ročník. Konferencia sa stala jedným z najpopulárnejších odborných vedeckých podujatí v lesnom hospodárstve. Organizátorom je Katedra lesníckej ekonomiky a politiky Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO). Hodnotné teoretické referáty a analýzy prednesú odborní pedagógovia z akademickej obce TUZVO Zvolen, Mendelovej univerzity Brno, Českej zemědelskej univerzity Praha a Lesníckej univerzity Sofia (Bulharsko).

Konferencia sa začne 30. 11. 2023 o 8:40 hod v areáli TUZVO. Úvodný referát prednesie predstaviteľ Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Alexander Čarný. Nasledovať budú referáty odborníkov z praxe – LESY SR, š. p., Vojenské lesy a majetky š.p., Zväzu spracovateľov dreva SR, Slovenskej lesníckej komory.

Obsah konferencie je zameraný na aktuálne odborné otázky produkcie lesa, využívanie drevnej suroviny, ekosystémy služby lesov. Výsledkom by malo byť dosahovanie maximálneho efektu lesnícko-drevárskeho sektoru pre národné hospodárstvo v súčasných podmienkach globálnych ekonomických a ekologických zmien.     

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina