aktuality

Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) má zvoleného kandidáta na post rektora pre obdobie 2024 – 2028

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Zo zápisnice volebnej komisie pre Drevársky magazín vyberáme:

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na rektora Technickej univerzity vo Zvolene podľa čl. III ods. 3 Zásad voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora na Technickej univerzite vo Zvolene zverejňuje výsledky volieb kandidáta na funkciu rektora Technickej univerzity vo Zvolene na funkčné obdobie od 18. 02. 2024 do 17. 02. 2028, ktoré sa uskutočnili 7. novembra 2023 o 10:00 hod v Aule Technickej univerzity vo Zvolene, ul. T. G. Masaryka 24, 96001 Zvolen.

Kandidát na funkciu rektora Technickej univerzity vo Zvolene: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.

Počet všetkých členov volebného zhromaždenia: 44

Počet prítomných členov Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene: 34

Počet prítomných členov Správnej rady Technickej univerzity vo Zvolene: 7

Počet členov volebného zhromaždenia, ktorým boli vydané hlasovacie lístky: 41

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 39

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov: 2

Počet neodovzdaných hlasovacích lístkov: 0

Počet hlasov „Za“: 35

Počet hlasov „Proti“: 3

Počet hlasov „Zdržiavam sa“: 1

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na rektora Technickej univerzity vo Zvolene skonštatovala, že kandidát na funkciu rektora Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. v zmysle čl. II ods. 6 Zásad voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora na Technickej univerzite vo Zvolene získal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov volebného zhromaždenia.

Oznámenie o výsledku volieb bude kandidátovi slávnostne odovzdané 09.11.2023 na zasadnutí Akademického senátu TUZVO za účasti zástupcov Správnej rady TUZVO.

Návrh zvoleného kandidáta predloží prof. Ján Tuček, CSc, predseda Akademického senátu, prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej, ktorá má kompetenciu menovať rektorky a rektorov slovenských univerzít.

Foto: archív TUZVO

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina