aktuality

KRONOSPAN organizátor predjubilejného 69. ročníka bežeckého preteku: BEH BUČINY – KRONO RUN 2023

KronoRun2023
Bežeckých pretekov „BEH BUČINY – KRONO RUN“ sa zúčastnilo 90 bežcov súťažiacich v siedmich kategóriách. Foto: archív Kronospan
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Inzercia

Hlavným organizátorom predjubilejného 69. ročníka bola spoločnosť KRONOSPAN, s.r.o., ktorá je súčasťou nadnárodného KRONOSPANU, jedného z najväčších a najvýznamnejších výrobcov veľkoplošných aglomerovaných materiálov na báze dreva vo svete. KRONOSPAN prevzal organizáciu pretekov od roku 2003 a nadviazal tak nielen na tradíciu organizovania týchto pretekov, ale stotožnil sa aj s víziou a cieľom podporovať zdravý životný štýl a motivovať jeho účastníkov k tomu, aby si uvedomovali hodnoty vlastného zdravia.

Priaznivci cezpoľného behu si vo Zvolene prišli na svoje v sobotu 16. septembra 2023, keď sa konal už 69. ročník tradičného Behu Bučiny. Korene tohto jedinečného bežeckého podujatia siahajú do začiatku 50-tych rokov minulého storočia. Sú to tretie najstaršie bežecké preteky na Slovensku, ktorých tradícia pokračuje nepretržite s výnimkou rokov 1958, 1959 a dvoch pandemických rokov 2020 a 2021 až doteraz.

Účastníci reprezentujúci spoločnosť KRONOSPAN

Prvý ročník pretekov sa konal v roku 1951. Zorganizovala ho závodná telovýchovná jednota pri vtedajšom národnom podniku Bučina. V tom čase niesla názov TJ Tatran Zvolen. Iniciátormi pretekov boli Ing. Jiří Očenášek, Ing. Miloslav Zorkóczy, Ján Baláž a ďalší aktívni členovia telovýchovnej jednoty. Preteky boli určené širokej športovej verejnosti a všetkým záujemcom o bežecké športy.

Počas svojej histórie prešli preteky viacerými zmenami. Od názvu „Beh Okolo Bučiny“, „Beh Bučiny“ až po súčasný „BEH BUČINY – KRONO RUN“. Menilo sa aj miesto konania pretekov. Prvé ročníky sa organizovali na atletickom štadióne, neskôr v teréne okolia Bučiny, v okolí Môťovskej vodnej nádrže až po súčasnú trať vedúcu po miestnej komunikácii Sekierskou dolinou. Neporušená zostala tradícia podujatia – beh určený širokej športovej verejnosti.

Aktuálne má „BEH BUČINY – KRONO RUN“ sedem bežeckých kategórií. Najvýkonnejšie kategórie bežali 10 km, ostatné kategórie 5 km. Dlhšia trať viedla po miestnej komunikácii už spomínanou Sekierskou dolinou po otočku po 5 km a späť s prevýšením cca 132 m, kratšia po otočku po 2,5 km s prevýšením cca 52 m.

Bežeckých pretekov sa zúčastnilo celkom 90 bežcov. 7 najlepších súťažiacich v každej kategórii získalo vecné ceny. Prví traja v každej kategórii boli ocenení bonusovými finančnými cenami, ktoré venovala spoločnosť KRONOSPAN, s.r.o.

Najlepší pretekári kategórie A muži od 18 do 39 rokov, ktorí bežali 10 km

Bežecké podujatie máva celoslovenskú, ale aj zahraničnú účasť a je veľmi populárne aj medzi zamestnancami, ktorí sa vďaka svojím výkonom umiestňujú mnohokrát na popredných miestach.

Foto: archív Kronospan

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina