odborné témy

Čo robia ľudia s nábytkom, ktorý už nepotrebujú?

OT_Odpady
Služba Druhý život nábytku ponúka zákazníkom použitý nábytok za zvýhodnenú cenu. Foto: archív autora
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Na Slovensku sa ročne zbavujeme až 239.735 ton dreveného a objemného odpadu z komunálnej sféry. Z toho tvorí takmer polovica (69.954 až 134.325 ton) práve odpadový nábytok na báze dreva. V prepočte na obyvateľa to predstavuje 13 až 25 kg odpadu z nábytku. Alarmujúcou správou je však najmä to, že 7.700 až 45.800 ton z toho tvorí nábytok, ktorý je ešte použiteľný. Život tohto nábytku tak úplne zbytočne končí až príliš často na skládke či na zberných dvoroch. Prieskum odhalil, že najčastejšie sa respondenti zbavujú nábytku preto, že si zaobstarali nový (40 %).

Podľa štatistických údajov sa na Sloven­sku v roku 2021 vyprodukovalo 91.150 ton nábytku. Časť z tohto objemu sme exportovali do zahraničia. Väčšie množstvo nového nábytku však pravidelne importujeme k nám. Na území Slovenskej republiky sa ročne predá približne 254 tisíc ton nového nábytku, čo predstavuje 46,7 kg nábytku na osobu za rok.

Mladí ľudia vidia v poškodenom nábytku potenciál na jeho ďalšie používanie. Staršie generácie sa najčastejšie zbavujú starého nábytku preto, že si zaobstarali nový. Uvádzajú, že ďalším dôvodom na zbavenie sa nepotrebného nábytku je to, že nábytok je už starý (35 %), poškodený (27 %), nevhodný po rekonštrukcii obydlia (24 %), pre sťahovanie (11 %). Mladí (vo veku 18–29 rokov) sa oproti priemerným hodnotám v iných vekových kategóriách podľa prieskumu zbavujú poškodeného nábytku najmenej často (20 %). Súvisí to s ich životným štýlom a zrejme aj s nižším finančným príjmom.

Podľa prieskumov vyplýva, že vo všeobecnosti sa na Slovensku najviac zbavujú postelí a pohoviek (25 %), stoličiek (22 %), veľkých šatníkov (19 %), malých skriniek (18 %), kresiel (13 %). Naopak, v najmenšej miere sa zbavujú záhradného nábytku (5 %), detských postieľok (7 %) a vešiakov (8 %).

Ženy sa významnejšie a častejšie zbavujú postelí, muži kresiel. Mladší ľudia vo veku od 18 do 39 rokov sa zbavujú najčastejšie detských postieľok, ľudia starší ako 50 rokov sa vo významnej miere zbavujú najmä pohoviek, kresiel, jedálenských stolov a kuchynských liniek.

Kde končí starý nábytok?

Najčastejšie sa Slováci zbavujú nábytku jeho darovaním (32 %), využívajú službu odovzdania v recyklačnom centre alebo na zbernom dvore (21 %), online predajom (16 %) alebo nepotrebný nábytok presťahujú do garáže či pivnice (14 %). V najmenšej miere nábytok odovzdávajú späť výrobcovi alebo predajcovi (1 %). K nevhodnému spôsobu zbavovania sa nábytku (vyhodenie do zbernej nádoby na komunálny odpad, prípadne položenie k stojisku kontajnerov na komunálny odpad) sa priznalo 8 % Slovákov. Urobili tak, pretože to bol najjednoduchší a najrýchlejší možný spôsob zbavenia sa odpadu (39 %) alebo využili každoročný zber odpadu organizovaný obcami alebo mestami (30 %).

Tento prieskum realizovala IKEA. Neustále hľadá spôsoby, ako ľuďom umožniť žiť udržateľnejšie. Zákazníkom okrem širokej ponuky udržateľných výrobkov prináša aj rôzne riešenia či služby, prostredníctvom ktorých sa ich snaží motivovať k znižovaniu svojej klimatickej stopy. Spustila obľúbený koncept Druhý život nábytku, v rámci ktorého zákazníkom poskytuje použitý nábytok za zvýhodnenú cenu či náhradné diely k nábytku zadarmo.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina