aktuality

Okenné konštrukcie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Doktorandské dizertačné práce na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity boli zamerané na aktuálne riešenia výstavby a použitia nových stavebných riešení.  Dve zo štyroch prác hľadali nové vylepšenia drevených okien.

Ing. Marek Bartko zo študijného odboru Teória a konštrukcia pozemných stavieb obhájil prácu so zameraním na tému Tematicko-experimentálna analýza vybraných okenných konštrukcií pre budovy s takmer nulovou potrebou energie. Školiteľom bol prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc. 

Ing. Martin Ščotka je absolventom študijného odboru  Teória a konštrukcia inžinierskych stavieb. Doktorandská práca mala zameranie Analýza konštrukčného navrhovania kompozitných konštrukcií okien. Pri vypracovaní práce bol školiteľom doc. Ing. Daniel Papán, PhD.

Nové teoretické zameranie doktorandských prác potvrdzuje záujem vysokoškolského vzdelávania na zefektívnení vlastností drevených stavebných materiálov. Tvoria možnosť prístupu k najnovším informáciám pre stavebné firmy pri skvalitňovaní riešení nových  stavieb a drevostavieb.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina