školy

ŠVOČ 2023 na Drevárskej fakulte Technickej univerzity Zvolen

Skoly_SVOC
Cenu dekana Drevárskej fakulty TU Zvolen získala Barbara Herdová z DF TUZVO. Foto: archív TUZVO
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) na Drevárskej fakulte Technickej univerzity Zvolen mala už 63. ročník medzinárodnej súťaže a konferencie študijných odborov spracovania dreva. Koná sa každoročne, vlani sa kvôli pandémii kovidu uskutočnila iba on-line formou. Po zrušení opatrení sa takáto forma prezentácie zachovala v kombinácii s prezenčným spôsobom len v Doktorandskej sekcii, ktorá súčasne prebiehala v angličtine.

Konferenciu slávnostne otvoril dekan Drevárskej fakulty Technickej univerzity Zvolen prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. Najúspešnejšou školou v súťaži bola domáca Drevárska fakulta, ktorá v šiestich sekciách zaznamenala štyri víťazstvá doplnené piatimi 2. miestami a troma umiestneniami na 3. mieste. Popri nich si dve ceny odniesla PULS Poznaň, reprezentanti ostatných piatich univerzít získali po jednom umiestnení.

Do zvolenskej súťaže prihlásili 66 prác z vysokých a stredných škôl zo Slovenska, Poľska, Českej republiky a Maďarska. Úroveň prihlásených prác bola vysoká, čo v hodnotení zvýraznila garantka ŠVOČ doc. Ing. Iveta Čabalová, PhD. Víťazi získali finančné ceny, vďaka podpore Drevárskej fakulty, on-line predplatné časopisu Drevársky magazín a vecné ceny venované mestom Zvolen.

Ocenení študenti

 • Doktorandská sekcia

Prihlásených bolo 16 prác, z toho 5 z TUZVO. Ocenení:

 1. Alena Rokonalová (DF TUZVO)
 2. Radek Kovařík (MENDELU Brno)
 3. Maria Skorodzka (WUST Varšava)

Ocenení súťažiaci z Doktorandskej sekcie

 • Technologicko-technická sekcia

Do sekcie prihlásili 16 prác, z toho 7 prác z SGGW Varšava, 6 prác z TUZVO.

 1. Maciej Klucewicz a Blažej Góral (PULS Poznaň)
 2. Silvia Jánošíková (DF TUZVO)
 3. Vojtěch Podzimek (ČZU Praha)

Ocenení z Technologicko-technickej sekcie

 • Sekcia bezpečnostné vedy

Prihlásili 3 práce, z toho 2 z TUZVO a 1 prácu z STU Bratislava.

 1. Lívia Gaalová (DF TUZVO)
 2. Barbora Kadlečíková a Viktória Ze­kuciová (STU Bratislava)
 3. Miroslav Rusko (DF TUZVO)

Ocenení súťažiaci zo Sekcie bezpečnostné vedy

 • Umelecko-dizajnérska sekcia

Prihlásených 5 prác, výlučne vypracovaných študentmi DF TUZVO.

 1. Margaréta Janovcová
 2. Patrícia Pančíková
 3. Mário Pelka

Ocenení študenti z Umelecko-dizajnérskej sekcie

 • Sekcia marketingu, obchodu a inovačného manažmentu

Do sekcie prihlásili 8 prác, z toho študenti TUZVO 7 prác, 1 práca z PULS Poznaň.

 1. Martina Műhlbergerová a Martina Vrá­belová (DF TUZVO)
 2. Kornélia Janotková (DF TUZVO)
 3. Barbara Pralat (PULS Poznaň)

Najlepší zo Sekcie marketingu, obchodu a inovačného manažmentu

 • Sekcia ekonomiky, manažmentu a podnikania

Prihlásených 5 prác, z toho 3 z TUZVO.

 1. Eduard Slavkovský (TU Košice)
 2. Zuzana Rosíková (DF TUZVO)
 3. Marek Kostúr (DF TUZVO)

Víťazom Sekcie ekonomiky, manažmentu a podnikania bol Eduard Slavkovský (TU Košice)

 • Stredoškolská sekcia

Prihlásených 13 prác, z toho 11 prác zo SOŠ drevárskej Zvolen.

 1. Viktória Pauková (SOŠ drevárska Zvolen)
 2. Adam Chytil (SOŠ drevárska Zvolen)
 3. Jakub Hanko (SOŠ drevárska Topoľ­čany)

Ocenení študenti zo Stredoškolskej sekcie

Cenu dekana Drevárskej fakulty TU Zvolen získala Barbara Herdová z DF TUZVO za prácu Mechanické vlastnosti osikového dreva konštrukčných rozmerov, vypracovanú pod vedením školiteľa doc. Ing. Rastislava Lagaňu, PhD. et PhD.

Cenu ZSVTS na TUZVO získal Hugo Miroslav Uličný z DF TUZVO za prácu Vplyv točivosti vlákien na tvarovú stabilitu hrabového reziva, ktorú vypracoval pod vedením školiteľa Ing. Petra Vilkovského, PhD.

Foto: archív TUZVO

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina