aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – červen 2023

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 6. 2023). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 5/2023

• ČSN EN ISO 25178-2 (01 4451) • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Textura povrchu: Plocha –Část 2: Termíny, definice a parametry textury povrchu

• ČSN EN 619 (26 0084) • Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Bezpečnostní požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci s přepravními jednotkami

• ČSN EN ISO 12216 (32 2212) • Malá plavidla – Okna, boční okna, poklopy, bouřkové kryty a dveře – Požadavky na pevnost a vodotěsnost

• ČSN EN ISO 12216:2023 (32 2212) • Malá plavidla – Okna, boční okna, poklopy, bouřkové kryty a dveře –Požadavky na pevnost a vodotěsnost (změna A1)

• ČSN EN IEC 63356-2 (36 0702) • Charakteristiky LED světelných zdrojů – Část 2: Konstrukční parametry a hodnoty

• ČSN EN IEC 63356-1 (36 0702) • Charakteristiky LED světelných zdrojů – Část 1: Údajové listy

• ČSN EN IEC 63286 (36 0702) • Pružné organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování – Výkonnostní požadavky

• ČSN EN IEC 63237-1 (36 1060) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Informace o vlastnostech výrobku – Část 1: Základy

• ČSN EN 12259-13 (38 9210) • Stabilní hasicí zařízení – Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení – Část 13: ESFR sprinklery

• ČSN EN 12037 (49 0679) • Ochranné prostředky na dřevo – Postup zkoušek pro zjišťování relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo bez styku se zemí ve volné přírodě – Metoda horizontálního přeplátovaného spoje

• ČSN EN 1852-1+A1 (64 3168) • Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Polypropylen (PP) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

• ČSN P CEN/TS 17152-3 (64 6449) • Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody – Nádrže používané pro infiltraci, útlum a skladovací systémy – Část 3: Systém posuzování shody

• ČSN EN ISO 3262-6 (67 1300) • Plniva nátěrových hmot – Specifikace a zkušební metody – Část 6: Srážený uhličitan vápenatý

• ČSN EN 1366-3 (73 0857) • Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 3: Těsnění prostupů

• ČSN EN ISO 14389 (80 0861) • Textilie – Stanovení obsahu ftalátů – Metoda s použitím tetrahydrofuranu

• ČSN P CEN/TS 17553 (80 6099) • Textilie a textilní výrobky – Obličejové roušky pro veřejnost – Minimální požadavky, metody zkoušení a používání

• ČSN EN 14749+A1 (91 0240) • Nábytek – Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

• ČSN P CEN/TS 16209 (91 0269) • Nábytek – Klasifikace vlastností povrchů nábytku

• ČSN EN ISO 26986:2012 (91 7812) • Pružné podlahové krytiny – Lehčené polyvinylchloridové podlahové krytiny – Specifikace (změna A1)

• ČSN EN 13329+A2 (91 7878) • Laminátové podlahové krytiny – Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic – Specifikace, požadavky a metody zkoušení

• ČSN EN ISO 23659 (94 0405) • Sportovní a rekreační zařízení – Trampolínové parky – Bezpečnostní požadavky

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina