aktuality

Výber z februárových noriem v SR

Stanovenie rozmerov kancelárskej stoličky podľa EN 1335-1
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Prinášame výber z noriem STN, uverejnených vo Vestníku ÚNMS SR na mesiac február 2023. Celkom je uverejnených 118 nových noriem, 22 zmien doterajších STN.

 • STN EN 1335-1+A1 (91 0852) Kancelársky nábytok. Pracovné stoličky. Časť 1: Rozmery. Stanovenie rozmerov (EN 1335-1: 2020 + A1)
 • STN EN 17737 (91 1717) Nábytkové kovanie. Skúšobné metódy a metódy hodnotenia odolnosti nábytkového kovania proti korózii (EN 17737: 2022)
 • STN EN ISO 12216 (32 2212) Malé plavidlá. Okná, lodné kruhové okná, prielazy, kruhové poklopy a dvere. Požiadavky a vodotesnosť cez ISO 12216: 2020(EN ISO 12216: 2022; ISO 1216: 2022)
 • STN EN ISO 22739 (36 9802) Blockchain a technológie distribuovanej účtovnej knihy. Slovník cez ISO 22739: 2020 (EN ISO 22739: 2022; ISO 22739: 2020)
 • STN EN ISO 14050 (83 1050) Environmentálny manažérsky slovník podľa ISO 14050: 2020 (EN ISO 14050: 2020; ISO 14050: 2020)
 • TNI CEN ISO/TR 4450 (40 2200) Systémy manažérstva kvality. Usmernenie na používanie ISO 19:443: 2018 prostredníctvom ISO/TR 4450: 2020 (CEN ISO/TR 4450: 2022; ISO/TR 4450: 2020)
 • STN ISO 10018 (01 0373) Manažérstvo kvality. Usmernenie na zapojenie pracovníkov (ISO 10018: 2020)
 • STN ISO 18436-2 (01 1418) Monitorovanie prevádzkového stavu a diagnostika stroja. Požiadavky na školenie a certifikáciu personálu. Časť 2: Monitorovanie a diagnostika stavu kmitania (ISO 18436-2: 2014)
 • STN ISO 18436-6 (01 1418) Monitorovanie prevádzkového stavu a diagnostika stroja. Časť 6: Akustické emisie (ISO 18436-6: 2021)
 • STN EN 15341+A1 (95 0104) Údržba. Kľúčové ukazovatele výkonnosti údržby (EN 15341: 2019 + A1: 2022)
 • STN EN ISO 128-2 (01 3121) Technická dokumentácia výrobku (TPD). Všeobecné zásady zobrazovania. Všeobecné zásady zobrazovania. Časť 2: Základné pravidlá vyhotovovania čiar podľa ISO128-2: 2022 (EN ISO 128-2: 2022; ISO 128-2: 2022)
 • STN EN ISO 5458 (01 4241) Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Geometrické tolerovanie. Geometrická špecifikácia formou ISO 5458: 2018 (EN ISO 5458: 2018; ISO 5458: 2018)
 • STN EN 17672 (73 0916) Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenie o produktoch. Horizontálne pravidlá v podnikateľsko-zákazníckom prostredí (EN 17672: 2022)
 • STN EN ISO 29481-3 (73 9010) Informačné modely stavieb (BIM). Príručka na odovzdávanie informácií. Časť 3: Schéma údajov a klasifikácia formou ISO 2948-3(EN ISO 29481-3: 2022; ISO 29481-3: 2022)
 • STN EN ISO/IEC 27000(97 4170) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti. Prehľad a slovník podľa ISO/IEC 27000: 2018 (EN ISO/IEC 27000: 2020; ISO/IEC 27000: 2018)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina