aktuality

Informácie o drevostavbách v januárových normách

Ilustračné foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Prinášame výber z noriem STN, uverejnených vo Vestníku ÚNMS SR na mesiac január 2023. Celkom je uverejnených 146 nových noriem, 17 zmien a 5 opráv doterajších STN.

 • STN EN 17610 (16 6010) Stavebné kovanie. Environmentálne vyhlásenie o výrobkoch. Pravidlá skupiny výrobkov pre stavebné kovanie, ktoré sú doplnkom k EN 15804 (EN 17610: 2022)
 • STN EN 1366-10 (92 0811) Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových inštalácií. Časť 10: Klapky na riadenie pohybu dymu (EN 1366-10: 2022)
 • STN EN 15882-2 (92 0221) Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 2: Klapky (EN 15882-2: 2022)
 • STN EN IEC 62990-1 (83 3635) Pracovné atmosféry. Časť 1: Detektory plynu. Požiadavky na účinnosť detektorov toxických plynov (EN IEC 62990-1: 2022; IEC 62990-1: 2019; IEC 62990-1: 2019/COR1: 3019)
 • STN EN ISO 18134-1 (65 7406) Tuhé biopalivá. Stanovenie obsahu vlhkosti. Časť 1: Referenčná metóda stanovená ISO 18134-1: 2022 (EN ISO 18134-1: 2022; ISO 18134-1: 2022)
 • STN EN ISO 20345 (83 2536) Osobné ochranné prostriedky. Bezpečnostná obuv podľa ISO 20345 (EN ISO 20345: 2022; ISO 20345: 2021)
 • STN EN ISO 19650-4 (73 9011) Organizácia informácií o stavbách. Manažment informácií s využitím informácií modelovania stavieb (BIM). Časť 4: Výmena informácií v zmysle ISO 19650-4: 2022 (EN ISO 19650-4: 2022; ISO 19650-4: 2022)
 • STN EN 15643 (73 0901) Trvalá udržateľnosť výstavby. Rámec na posúdenie budov a inžinierskych stavieb (EN 15643: 2021)
 • STN EN ISO 12241 (73 0556) Tepelná izolácia technických zariadení budov a priemyselných inštalácií. Výpočtové pravidlá podľa ISO 12241: 2021 (EN ISO 12241: 2022; ISO 12241: 2022)
 • STN EN ISO 16484-5 (74 7400) Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 5: Dátový komunikačný protokol v zmysle ISO 16484-5 (EN ISO 16484-5: 2022; ISO 16484-5: 2022)
 • STN EN 50134-5 (33 4594) Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 5: Prepojenia a prenos správ (EN 50134-5: 2021)

Oprava noriem:

 • STN EN 15269-20/AC (92 0223) Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí uzáverov a otváracích okien a prvkov stavebného kovania. Časť 20: Tesnosť proti prieniku dymu dverí, uzáverov, posuvných textilných roliet a otváracích okien. Oprava AC (EN 15269-20: 2020/ AC 2022).
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

sk_SKSlovenčina