aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 6. ledna 2023 ve Věstníku ÚNMZ č. 1/2023 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu ještě na období loňského II. pololetí.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají např. výrobců strojů, klimatizačních jednotek, čalouníků, biopaliv a stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 3.2.2023) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese mailto:normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 01, 14, 38, 64, 70, 73, 80 a 83 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 01 0109/22 • Vibrace – Měření a hodnocení vibrací strojů – Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kW a jmenovitými otáčkami mezi 120 r/min a 30 000 r/min (PMD: ISO 20816-3:2022)
• ČSN č.ú. 14 0011/22 • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 1: Termíny a definice (PMD: EN 14511-1:2022)
• ČSN č.ú. 14 0012/22 • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 2: Zkušební podmínky (PMD: EN 14511-2:2022)
• ČSN č.ú. 38 0029/22 • Bioplynové systémy – Mimo domácnost a bez zplynování (PMD: EN ISO 24252:2022 + ISO 24252:2021)
• ČSN č.ú. 64 0039/22 • Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Polypropylen (PP) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém (PMD: EN 1852-1:2018+A1:2022)
• ČSN č.ú. 70 0028/22 • Sklo ve stavebnictví – Chování při rozbití – Požadavky a metody hodnocení (PMD: FprEN 17635 (CPR))
• ČSN č.ú. 73 0090/22 • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 2: Požární klapky (PMD: EN 15882-2 (CPR))
• ČSN č.ú. 73 0091/22 • Požárně bezpečnostní inženýrství – Výběr návrhových scénářů pro chování osob (PMD: ISO/TS 29761:2015)
• ČSN č.ú. 73 0092/22 • Požárně bezpečnostní inženýrství – Výběr návrhových požárních scénářů a návrhových požárů – Část 2: Výběr návrhových požárů (PMD: ISO/TS 16733-2:2021)
• ČSN č.ú. 73 0093/22 • Požárně bezpečnostní inženýrství – Základní principy – Část 1: Obecně (PMD: ISO 23932-1:2018)
• ČSN č.ú. 73 0094/22 • Požárně bezpečnostní inženýrství – Výběr návrhových požárních scénářů a návrhových požárů – Část 1: Výběr návrhových požárních scénářů (PMD: ISO 16733-1:2015)
• ČSN č.ú. 73 0095/22 • Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) – Management informací s využitím informačního modelování staveb Část 4: Výměna informací (PMD: EN ISO 19650-4:2022 + ISO 19650-4:2022)
• ČSN č.ú. 80 0009/22 • Textilie a textilní výrobky – Organicky vázaný fluor – Část 1: Stanovení netěkavých sloučenin extrakční metodou s využitím kapalinové chromatografie (PMD: EN 17681-1:2022)
• ČSN č.ú. 80 0010/22 • Textilie a textilní výrobky – Organicky vázaný fluor – Část 2: Stanovení těkavých sloučenin extrakční metodou s využití plynové chromatografie (PMD: EN 17681-2:2022)
• ČSN č.ú. 83 0059/22 • Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu vody – Část 1: Referenční metoda (PMD: EN ISO 18134-1:2022 + ISO 18134-1:2022)
• ČSN č.ú. 83 0061/22 • Ovzduší na pracovišti – Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek a biologických činitelů – Požadavky a zkušební metody (PMD: EN ISO 13137:2022 + ISO 13137:2022)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídách 38, 64, 70, 80, č.ú. 73 0091/22 – 73 0095/22 a č.ú. 83 0061/22
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 01 0109/22: Ing. Zdeněk Jandák, CSc., náměstí Jiřího z Lobkovic 2307/15, 130 00 Praha 3
• úkoly ve třídě 14
: Ing. Ludvík Koudelka, Revoluční 1441, 565 01 Choceň
• č.ú. 73 0090/22
: PAVUS a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
• č.ú. 83 0059/22: RNDr. Alice Kotlánová, Bednaříkova 2186/3, 628 00 Brno – Líšeň

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

sk_SKSlovenčina