aktuality

Zmena vo vlaňajšej organizačnej štruktúre. Nový OZ v š.p. LESY SR

Novy OZ
Nový odštepný závod Ulič privítal v organizačnom zväzku š.p. LESY SR generálny riaditeľ Ing. Ján Marhefka (vľavo)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Cieľom vlaňajšej reorganizácie š.p. LESY SR bolo nastaviť fungovanie tak, aby bol ekonomicky stabilným a dobrým zamestnávateľom. Zmena platí od 1. 1. 2022. Namiesto 25 odštepných závodov (OZ) ich zostalo len 12. Znížil sa aj počet lesných správ, zo 129 znížili ich počet na 93.

Prvá zmena v organizačnej štruktúre š.p. LESY SR prišla od 1. 1. 2023. Vytvorili nový odštepný závod Ulič, ktorý hospodári na území OZ 25 Vihorlat so sídlom vo Vranove nad Topľou. Nový OZ je trinástym v rámci štruktúry š.p. LESY SR a dostal označenie OZ 37 Ulič. Jeho plocha je väčšinou na území Národného parku Poloniny. Zlúčenie oboch š.p. schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Pôvodný Lesopoľnohospodársky majetok Ulič mal od roku 1988 poľnohospodárske zameranie. Keďže hospodáril tiež na lesnej pôde, mal aj piliarsku výrobu. Ako samostatný š.p. mal malú plochu na vykonávanie efektívneho hospodárenia. Bol najväčším zamestnávateľom na krajnom východe Slovenska. Po odčlenení lesných pozemkov do Správy NP Poloniny zostalo v okolí Uliča cca 7900 ha lesa a mal sa znížiť aj stav pracovníkov.

Nový OZ v rámci zlúčenia so š.p. LESY SR si zachová popri lesnom zameraní a spracovaní dreva aj činnosť na obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy s chovom hovädzieho dobytka a produkciou mlieka. V súčasnosti obhospodaruje 24.759 ha lesného pôdneho fondu (s rozhodujúcou drevinou buk), vo vlastníctve štátu je 18.457 ha poľnohospodárskej pôdy. Pôsobí na katastrálnom území obce Ulič. Zamestnáva 192 pracovníkov a 50–70 živnostníkov. Obec je súčasťou Uličskej doliny s rozlohou 221 km², z toho je na území Slovenska 94 % (207 km²), dolina pokračuje do Poľska a na Ukrajinu.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

sk_SKSlovenčina