aktuality

Změna v nezabavitelné částce

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nařízením vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách se mění nezabavitelné částky pro exekuce, ale i postup jejich výpočtu.

Nezabavitelná (nepostižitelná) nesmí být zaměstnanci v rámci exekučních srážek sražena, naopak mu musí být vždy vyplacena. Má sloužit k zajištění jeho základních životních potřeb.

Součástí nezabavitelné části je částka připadající na osobu povinného (zaměstnanec s exekučními srážkami), eventuálně úpadce (zaměstnanec s insolvenčními srážkami), a částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné.

Od ledna 2023 (u mezd za měsíc leden vyplácených zaměstnancům v únoru) činí nezabavitelná (nepostižitelná) částka dlužníka 13 638 Kč. Na každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné, se uplatní 1/4 z hodnoty nezabavitelné částky na osobu povinného, tj. 3409,50 Kč. Částka, nad kterou se srazí veškerý zbytek mzdy, je stanovena na 30 685,50 Kč.

Nezabavitelnou částku tvoří dvě složky: životní minimum jednotlivce a normativní náklady na bydlení.

Základní částka, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy, je rovna úhrnu dvou třetin součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu nebo dvě osoby podle zvláštního právního předpisu na osobu povinného, a jedné čtvrtiny nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné. Částka normativních nákladů na bydlení pro jednu nebo dvě osoby se stanoví pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci s alespoň 70 000 obyvateli.

Na manžela povinného se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem. Na dítě, jež manželé společně vyživují, se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Jedna čtvrtina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.

2022 od 1. 10. do 31. 12. 2022 2023 od 1. 1. 2023
Životní minimum jedince 4 620 Kč Životní minimum jedince 4 860 Kč
Náklady na bydlení 6815 + 1120 + (1/2 z 4500) Kč Náklady na bydlení pro dvě osoby 14 197 + 1400 Kč
Základní nezabavitelná částka 14 805 Kč Základní nezabavitelná částka 20 457 Kč
Dvojnásobek nezabavitelné částky 29 610 Kč Jeden a půl násobek nezabavitelné částky 30 685,50 Kč
3/4 ze základní nezabavitelné částky 11 103,75 Kč 2/3 ze základní nezabavitelné částky 13 638 Kč
1/3 z nezabavitelné částky 3 701,25 Kč 1/4 z nezabavitelné částky 3 409,50 Kč
1/3 zbytku čisté mzdy 9 870 Kč 1/3 zbytku čisté mzdy 10 228,50 Kč

Zdroj: Podnikatel.cz

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

sk_SKSlovenčina