aktuality

Daňové změny pro zaměstnavatele od roku 2023

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Na základě nařízení vlády č. 290/2022 Sb. je pro účely výpočtu zálohy na daň ze závislé činnosti podle § 38h zákona o daních z příjmů definována 15% sazba zálohy do 4násobku průměrné mzdy, který činí pro rok 2023: 161 296 Kč. Pro účely výpočtu daně podle § 16 zákona o daních z příjmů je definována 15% sazba daně pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy, který činí pro rok 2023: 1 935 552 Kč.

Od hodnoty průměrné mzdy se také odvíjí rozhodná částka pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Jde o hodnotu 1/10 průměrné mzdy zaokrouhlené na celou pětisetkorunu směrem dolů. Jedná se současně o částku uvedenou v ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů v souvislosti s příjmy ze závislé činnosti bez učiněného prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. U příjmů v úhrnné výši nepřesahujících u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění sráží plátce daně z příjmů ze závislé činnosti srážkovou daň. Pro rok 2023 činí: 4000 Kč.

Nová sleva za zastavenou exekuci

Novelou č. 286/2021 Sb., občanského soudního řádu i exekučního řádu byla od roku 2022 zavedena možnost zastavit dlouhotrvající exekuce do 1500 Kč (jistina bez příslušenství), pokud k 1. lednu 2022 déle než tři roky nebylo z této pohledávky nic vymoženo. Jde o takzvané bagatelní exekuce. Věřitel si může za rok 2022 uplatnit slevu za zastavenou exekuci. Výše slevy za každou zastavenou pohledávku činí 30 % ze zastavené exekuce (maximálně 450 Kč).

Pokud bude zaměstnaný věřitel se zastavenou exekucí žádat o roční zúčtování daní, může doložit usnesením exekutora, kde bude tato náhrada za zastavenou exekuci vyčíslena. Nový vzor žádosti o roční zúčtování je pro tento účel uzpůsoben. Dokládá se „usnesením o zastavení exekuce“.

Osvobození odměny členů volebních komisí

Novelou daňových zákonů, takzvaným daňovým balíčkem (č. 366/2022 Sb.), je kromě příjmů uvedených v § 4 dále osvobozena zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise a člena zvláštní okrskové volební komise. A to doplněním do § 6 odst. 9 – nové písmeno w) do zákona o daních z příjmů. V reálu to znamená, že odměna člena volební komise bude od daně z příjmů osvobozena. A tím i od odvodů sociálního a zdravotního pojištění (zdravotní pojištění se z této odměny neodvádělo ani dle předchozí úpravy). Novinka bude poprvé použita již v lednu 2023 pro prezidentské volby.

Limit pro podání daňového přiznání

Povinnosti podat daňové přiznání se podrobně věnuje ustanovení § 38 písm. g zákona o daních z příjmů. Zde se (mimo jiné) uvádí, že daňové přiznání podává:

  • Každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly za zdaňovací období 15 000 Kč (pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo zdaněné konečnou srážkovou daní). Daňové přiznání se ale podává i v případě, že tyto příjmy nepřesáhly 15 000 Kč, ale byla vykázána daňová ztráta.
  • Zaměstnanec s příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání) pouze od jednoho anebo postupně od více plátců daně. Podmínkou je, že učinil u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani (opět se sem nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy zdaněné srážkovou daní) a nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 zákona o daních z příjmů vyšší než 6000 Kč.

Od roku 2023 se oba limity upravují. V prvním případě se limit zvyšuje z 15 000 Kč na 50 000 Kč. Ve druhém z 6000 Kč na 20 000 Kč. Především tento limit se dotýká zaměstnavatelů, protože nyní řada zaměstnanců nemohla díky drobným příjmům žádat o roční zúčtování, ale musela si podávat daňové přiznání.

Možnost uplatnit dary na Ukrajinu

Daňový balíček upravil rovněž § 1 odst. 6 zákona č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Píše se zde, že poplatník daně z příjmů fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti nemá za zdaňovací období roku 2022 povinnost podat daňové přiznání, pokud by mu tato povinnost vznikla jen z důvodu snížení základu daně o hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého v roce 2022 Ukrajině prostřednictvím zastupitelského úřadu Ukrajiny na území České republiky.

Zaměstnanec tak bude moci v ročním zúčtování daní uplatnit pro snížení základu daně dary na podporu obranného úsilí Ukrajiny poskytnuté prostřednictvím Velvyslanectví Ukrajiny v České republice. Bude zde platit zjednodušené dokládání. Postačí prokázání výpisem z účtu, případně ústřižkem složenky. Jde o číslo účtu: 304452700/0300.

Zdroj: Podnikatel.cz

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

sk_SKSlovenčina