aktuality

Ako prispieva štát poistencom (zamestnancom a SZČO)

Ilustračné foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Každý, kto platil v minulosti a aj v súčasnosti platí odvody do štátu, má nárok na príspevky zo štátu. Výška príspevkov sa mení 2-krát ročne. Ďalšie zmeny sú k 1. januáru 2023.

Zamestnanci kalkulujú najmä s výškou dôchodku. V roku 2022 bol minimálny dôchodok 334,30 €. Túto sumu valorizovali o 39,40 €. Minimálny starobný dôchodok má v tomto roku hodnotu 372,70 €. O predčasný dôchodok môže zamestnanec požiadať maximálne 2 roky pred riadnym dôchodkovým termínom. Výška dôchodku závisí od príjmu a počtu odpracovaných rokov. Tohtoročnou novinkou je výrazná valorizácia až o 11,8 % mesačnej výšky dôchodku. Predstavuje to percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov.

Medzi príjem zo štátu patria aj úrazové dávky, ktoré vzrástli o 10,9 %. Dávky sú obmedzené maximálnou sumou, ktorá sa každý rok valorizuje. Maximálna výška jednorazového odškodnenia v roku 2023 bude 66.153,80 €. Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením bude 33.070,80 €. Maximálna suma náhrady spojených s pohrebom je stanovená na 3308,80 €.

Samostatné príjmy zo štátu patria aj samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO). Nárok majú vtedy, ak platia odvody na sociálne poistenie. Sociálna poisťovňa určila minimálne a maximálne vymeriavacie základy. Sumy pre rok 2023 sú vyššie ako v roku 2022. Minimálne poistné pre SZČO v roku 2023 je stanovené vo výške 200,72 €, maximálne poistné je 2810,11 €. Odvody za január 2023 je potrebné uhradiť do 8. 2. 2023. K uhradeným sumám dopláca aj štát, výška doplatku sa pre rok 2023 zvýšila. Súhrn oboch súm tvorí základ pre určenie výšky dôchodku poistenca v kategórii SZČO.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

sk_SKSlovenčina