aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – leden 2023

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 1. 2023). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 12/2022

 • ČSN EN 303-5:2022 (07 5303) • Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW – Terminologie, požadavky, zkoušení a značení (oprava 1)
 • ČSN EN ISO 28927-13 (10 6010) • Ruční mechanizovaná nářadí – Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 13: Zarážecí nářadí
 • ČSN EN 17610 (16 5101) • Stavební kování – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla kategorie produktů doplňující EN 15804 pro stavební kování
 • ČSN EN 1757 (26 8865) • Bezpečnost manipulačních vozíků – Ruční plošinové vozíky
 • ČSN EN 280-2 (27 5004) • Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Část 2: Dodatečné bezpečnostní požadavky na zařízení pro zdvihání břemen na výsuvné zvedací konstrukci a pracovní plošině
 • ČSN EN ISO 12215-10 (32 1160) • Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 10: Zatížení a upevnění takeláže na plachetnicích
 • ČSN EN ISO 23411 (32 4230) • Malá plavidla – Kormidelní kola
 • ČSN EN 62841-3-6:2015 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-6: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky pro diamantové vrtáky s kapalinovým systémem (změna A12)
 • ČSN EN 62841-3-10:2016 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-10: Zvláštní požadavky na přenosné řezačky (změna A12)
 • ČSN EN ISO 11681-1 (47 0195) • Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil – Část 1: Řetězové pily pro lesní práce
 • ČSN EN ISO 11681-2 (47 0195) • Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil – Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů
 • ČSN EN 14734 (49 0092) • Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva – Stanovení ošetřovatelnosti druhů dřeva určených k impregnaci ochrannými prostředky na dřevo – Laboratorní metoda
 • ČSN EN ISO 19403-1 (67 3058) • Nátěrové hmoty – Smáčivost – Část 1: Slovník a obecné zásady
 • ČSN EN 12976-1 (73 0302) • Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy průmyslově vyráběné – Část 1: Obecné požadavky
 • ČSN EN 15882-2 (73 0856) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 2: Požární klapky
 • ČSN EN 15942 (73 0913) • Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Formát komunikace mezi podniky
 • ČSN EN 17651 (79 0016) • Usně – Popis, označování štítkem a značení výrobků z usní
 • ČSN EN 16223-1 (79 2016) • Usně – Požadavky na označování a popis usní pro použití na čalounění a v interiérech automobilů – Část 1: Použití na čalounění
 • ČSN EN 16223-2 (79 2016) • Usně – Požadavky na označování a popis usní pro použití na čalounění a v interiérech automobilů – Část 2: Použití v interiérech automobilů
 • ČSN EN ISO 24584 (80 0305) • Textilie – Chytré textilie – Metoda zkoušení plošného odporu vodivých textilií bezkontaktním způsobem
 • ČSN ISO 24337 (91 7841) • Laminátové podlahové krytiny – Stanovení geometrických vlastností

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

sk_SKSlovenčina