aktuality

Změny v cestovních náhradách a stravném od roku 2023

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Zahraniční stravné pro rok 2023

Ministerstvo financí je zmocněno a zároveň povinno od 1. ledna roku 2023 stanovit výši základních sazeb zahraničního stravného, a to na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Částky stanovené vyhláškou mají za úkol pokrýt zvýšené náklady zaměstnanců na zajištění jejich běžné celodenní stravy při pracovních cestách v zahraničí ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy, resp. první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky. V uvedených oblastech jde většinou o limitovaný počet vybraných stravovacích zařízení, zpravidla pouze hotelových restaurací, kde se lze bezpečně stravovat.

Pro rok 2023 byla navržena úprava sazeb u 25 položek. Změny sazeb jsou zobrazeny v následující tabulce.

Země Měnový kód Rok 2023 Rok 2022
Arménie EUR 40 35
Austrálie a Oceánie USD 65 60
Bahamy USD 60 55
Brazílie USD 60 55
Dánsko EUR 60 55
Egypt EUR 45 35
Finsko EUR 55 50
Guinea EUR 50 45
Irák EUR 45 40
Izrael USD 60 55
Jordánsko EUR 50 45
Karibik – ostrovní státy USD 60 55
Korejská republika EUR 55 50
Kuba EUR 60 55
Mali EUR 50 45
Maroko EUR 45 40
Moldavsko EUR 45 40
Myanmar USD 55 50
Nový Zéland USD 65 60
Paraguay USD 50 45
Polsko EUR 45 40
Senegal EUR 55 50
Švédsko EUR 60 55
Tunisko EUR 50 45
Uruguay USD 55 50

Vyšší tuzemské stravné

Vývoj cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování proti předchozí aktualizaci zaznamenal určitý nárůst, proto dochází ke zvýšení sazeb stravného v jednotlivých časových pásmech o 7 až 19 Kč.

Následující tabulka ukazuje výši stravného za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce od 1. ledna 2023.

Délka pracovní cesty Podnikatelská sféra (nejméně) Státní sféra
5 až 12 hodin 129 Kč 129 Kč – 153 Kč
Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 196 Kč 196 Kč – 236 Kč
Déle než 18 hodin 307 Kč 307 Kč – 367 Kč

Lze změnit i stravenkový paušál

Výše stravného v roce 2023 ovlivní i stravování zaměstnanců. Jestliže se zaměstnavatel rozhodne zaměstnanecký benefit formou peněžitého příspěvku, tzv. stravenkového paušálu, navýšit. Jde ale jen o možnost, nikoli povinnost zaměstnavatele. Peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu je na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů (a tím i od odvodů pojistného) do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem, tj. zaměstnance uvedeného v § 109 odst. 3 zákoníku práce. V roce 2023 se tak bude jednat o částku 107,10 Kč (70 % z 153 Kč).

Základní náhrada se zvýší

Pro stanovení, resp. změnu sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, jsou určující výchozí hodnoty stanovené zákoníkem práce a vývoj indexů cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce se zvýší a bude od roku 2023 činit:

  • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,40 Kč,
  • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 5,20 Kč.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy stanovená vyhláškou je pro zaměstnavatele ze státní správy závazná, bez možnosti ji před vysláním zaměstnance na pracovní cestu sjednat nebo určit ve vyšší částce, jako je tomu u zaměstnavatele provozujícího podnikatelskou činnost.

Průměrné ceny pohonných hmot klesnou

V souladu s ustanovením § 158 zákoníku práce prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem. Je ale možné využít i průměrné ceny pohonných hmot stanovené vyhláškou. Platí jak pro pracovní cesty zaměstnanců, tak pro osoby samostatně výdělečně činné.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce budou činit:

  • 41,20 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  • 45,20 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  • 44,10 Kč u motorové nafty,
  • 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Zdroj: Podnikatel.cz

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

sk_SKSlovenčina