aktuality

Zvýšenie stravného a cestovných náhrad pre rok 2023

Stravné lístky v papierovej forme už zamestnanci nebudú používať
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Zamestnanci na Slovensku majú podľa zákona nárok na príspevok k stravnému. Odpočítateľnú položku daňového základu tvorí 55 % z nominálnej hodnoty stravného lístka – to je možnosť výšky príspevku zamestnávateľa. Ak zamestnanec požiada o príspevok, má nárok na stravný lístok (v čistom) v minimálnej výške 2,64 € až do maximálnej výšky 3,50 €.

Výška stravného, ktoré si platil zamestnanec od 1.7.2019 stagnovala a minimálna cena stravného lístka zostávala na rovnakej úrovni 3,83 €. Tento predpis výšky stravného sa zmenil od 1.5.2022. Minimálna hodnota stravných lístkov sa zvýšila od 1.9.2022 na 5,10 € (dovtedy 4,80 €). Nové sumy stravného boli zverejnené v októbri 2022 a vstupujú do platnosti od 1. januára 2023. Minimálna hodnota stravnej poukážky bude 5,10 € a zamestnávateľ by mal prispievať minimálnou sumou 3,74 €.

Výraznou zmenou pre zamestnanca bude, že stravné lístky sa strácajú z jeho peňaženky a budú nahradené výlučne elektronickou formou. Hodnota sa bude prenášať na stravovaciu kartu. Zamestnanec si však môže nechať vyplácať stravné v hotovosti, no stravné lístky už nebudú mať papierovú formu.

Nové tarify stravného

V súvislosti so zvýšením stravného sa zvyšujú aj cestovné náhrady pri pracovných cestách. Nové tarify budú platné od 1. januára 2023:

Za pracovnú cestu v trvaní 5 – 12 hodín

6,80 €

Náhrada za pracovnú cestu v trvaní 12 – 18 hodín

10,10 €

Náhrada za pracovnú cestu dlhšiu ako 18 hodín

15,30 €

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

sk_SKSlovenčina