aktuality

Financovanie Lesy – Drevo pre ozdravenie celkovej ekonomiky

Medzinárodná konferencia „Financovanie 2022 Lesy – Drevo“ na Technickej univerzite vo Zvolene
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Tradícia odbornej konferencie zameranej na financovanie lesnícko-drevárskeho sektora mala na Technickej univerzite vo Zvolene 28. pokračovanie. Medzinárodnú konferenciu „Financovanie 2022 Lesy – Drevo“ otvoril prorektor pre vedu a výskum prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka za účasti stovky odborníkov. Príhovor predniesli aj veľvyslanec Kubánskej republiky na Slovensku Rafael Pino Becquer a zástupca Odboru lesníckej politiky a ekonomiky lesného hospodárstva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Ján Marcinek.

Podnetné a zaujímavé boli vystúpenia odborníkov z praxe: ekonomického riaditeľa š.p. LESY SR Ing. Dušana Lašáka, generálneho riaditeľa Vojenských lesov a majetkov Ing. Jána Juricu, prezidenta Zväzu spracovateľov dreva SR PhDr. Petra Zemaníka, člena Prezídia Asociácie priemyselnej ekológie v SR Ing. Júliusa Jankovského, PhD. a predsedu Slovenskej lesníckej komory Ing. Igora Viszlaia. O vývoji lesníctva v Bulharsku informoval prof. Nikolay Neykov z University of Forestry v Sofii.

Prednesené referáty sa opierali o výsledky štúdií a vedecko-výskumných projektov:

Doc. Ing. Roman Sloup, Ph.D. z České zemědělskej univerzity v Prahe uviedol komparáciu nákladov na obnovu lesa a softvérových aplikácií podľa potrieb lesného hospodárstva.

Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. z Mendelovej univerzity Brno informoval o aktuálnej situácii na trhu s drevom v Českej republike.

Prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD. z Technickej univerzity Zvolen priblížila výsledky riešenia projektu APVV – 18 0520 Inovatívne metódy analýzy a výkonnosti Lesnícko-drevárskeho komplexu v SR s využitím metód zeleného rastu.

Doc. Ing. Miloš Gejdoš, PhD. z TU Zvolen analyzoval dostupnosť a trhové ceny vybraných sortimentov surového dreva na Slovensku.

Jednotlivými blokmi konferencie sprevádzali: doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD., doc. Ing. Daniel Halaj, PhD. a Ing. Blanka Giertliová, PhD.

Účastníci konferencie zvýraznili neodkladnosť úloh, na riešení ktorých je nevyhnutná účasť aktérov rozhodujúcich procesov na vládnej úrovni. Trvalo udržateľné hospodárenie s lesnými zdrojmi bude viesť k ekonomickej prosperite producentov a spracovateľov drevnej hmoty. Naplní celospoločenský záujem pri zachovaní eko-systémových služieb lesa a na využívaní lesných eko-systémov širokou verejnosťou. Analýza rizík vyplývajúcich zo špecifických podmienok hospodárenia na lesnej pôde musí byť podľa podmienok globálnych a ekonomických zmien.

Zabezpečenie fungovania lesnícko-drevárskeho komplexu je možné na princípoch spoločensky zodpovedného podnikania a zeleného rastu. Možnosti energetického využívania dreva v aktuálnych podmienkach slovenského energetického priemyslu pomôže ozdraviť celkovú ekonomiku.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

sk_SKSlovenčina