aktuality

Už 50 rokov vychovávajú odborníkov pre nábytkársku výrobu

Oslavy 50. výročia SOŠ drevárskej Topoľčany
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Polstoročie odborného drevárskeho a nábytkárskeho vzdelávania si pripomínajú v Topoľčanoch. Pôvodne vzniklo Odborné učilište, ktoré vychovávalo od 1. septembra 1972 stolárov a čalúnnikov pre nábytkársky podnik MIER Topoľčany. V súlade s vývojom odborného vzdelávania na Slovensku škola prispôsobila zameranie a zmenila názov. Od 1. septembra 2009 bola premenovaná na SOŠ drevársku Topoľčany. Zriaďovateľom školy je Nitriansky samosprávny kraj (NSK), ktorý v roku 2011 vymenoval do funkcie terajšieho riaditeľa Mgr. Miloša Bobulu.

Stredná odborná škola drevárska Topoľčany je špecializovanou školou NSK, ktorá je zameraná na výchovu žiakov v drevárskych a nábytkárskych odboroch. Zapojená je do národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania, vyhláseného ŠIOV ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy. Dielne v roku 2021 prešli rekonštrukciou v rámci projektu IROP – Odborné vzdelávanie SOŠ drevárskej – úspech v praxi, svojou vybavenosťou patrí medzi najmodernejšie na Slovensku. Prebehla realizácia projektu „Záhrada, ktorá učí“ a tiež je súčasťou projektu UNICEF „Škola priateľská deťom“. Športové aktivity žiaci realizujú v zrekonštruovanej telocvični a na novom multifunkčnom ihrisku.

Na škole vyučujú žiakov v učebnom odbore Stolár, kde získajú po úspešnom absolvovaní výučný list, a v študijných odboroch Technik drevárskych CNC zariadení, Technik drevostavieb a Mechanik počítačových sietí. Žiaci v nich získajú výučný list aj maturitné vysvedčenie. Môžu taktiež študovať v študijnom odbore Tvorba nábytku a interiéru, kde získajú maturitné vysvedčenie.

Odborný výcvik žiakov prebieha v školských dielňach alebo vo firmách, ktoré sú zapojené v systéme duálneho vzdelávania – Decodom s.r.o., Europlac s.r.o., Pavel Koran – Drevo a nábytok, SOFATREND s.r.o., GKT – s.r.o., Kočiš – výroba nábytku, Idona s.r.o. Bánovce nad Bebravou.

Počas polstoročia sa po prvom riaditeľovi učilišťa PhDr. Otovi Mackovičovi podieľali na rozvoji strednej odbornej školy Ing. Danuša Pittnerová, Ing. Janka Ďurišová, Ing. Božena Kollárová, Mgr. Katarína Mališová a Mgr. Miloš Bobula.

SOŠ drevárska v Topoľčanoch organizuje súťaže pre žiakov stredných škôl NSK a technickú olympiádu pre žiakov základných škôl. Svoje výrobky má umiestnené na námestí v Topoľčanoch, v ZŠ Rybany, ZŠ Krušovce, ZŠ Bánovce nad Bebravou, v hmyzom hoteli v ZOO Bojnice. Každoročne organizuje celoškolskú akciu Drevárske dosky formou dňa otvorených dverí pre širokú verejnosť.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

sk_SKSlovenčina