aktuality

Skener dreva hľadá chyby a nedostatky v guľatine

Schematické znázornenie procesu zoskupenia chybových oblastí jednotlivých CT snímok v rezoch do 3D obrazu
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Národné lesnícke centrum spustilo testovaciu prevádzku 3D CT-skeneru dreva. Slovenskí výskumníci sa so svojim projektom tak zaradili k doterajším 14 krajinám, ktoré využívajú túto technológiu. Prevádzka je v rámci riešenia projektu Centra excelentnosti LignoSilva a celková prevádzka má vytvoriť digitalizáciu, optimalizáciu, centralizáciu prostredníctvom inovačných technológií. Prináša vytvorenie technologických celkov pre výskumné a demonštračné účely v oblasti produkcie dreva, detekcie kvality dreva, pre energetické a celulózo-papierenské spracovanie dreva. Zariadenie nie je samozrejmosťou piliarskych technológií, na Slovensku ho však máme k dispozícii ako 15. krajina.

Výstavba 3D CT-skenovacej linky guľatiny dopĺňa unikátna technológia počítačovej tomografie. Umožní vytvoriť trojdimenzionálny model každej guľatiny dreva a zobraziť jej vnútorné chyby. Model slúži následne na optimalizáciu rezných plánov za účelom maximálnej výťažnosti drevnej hmoty.

Riešenie linky so skenerom je výsledkom vývoja Národného lesníckeho centra. Organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, metodicky je usmerňované Sekciou lesného hospodárstva a spracovania dreva ministerstva. Za týmto účelom sa pred rokom konala odborná konferencia LignoSilva 2021. Priblížila aj použitie CT skeneru pre detekciu vnútorných chýb dreva. Vytvára technológiu, ktorá sa stále vyvíja. Je však najpresnejšou a najmodernejšou technológiou pre zisťovanie takýchto chýb. Konkuruje najlepším svetovým systémom.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

sk_SKSlovenčina