aktuality

Aktuální legislativní změny v roce 2023

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nařízením vlády č. 506/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., se od 1.1.2023 rozšiřuje seznam uznaných nemocí z povolání o těžké poškození bederní páteře. Pracovníci s touto nemocí dostanou odškodnění, náhradu za ztrátu výdělku, bolestné, ale i náklady na léčbu.

K přetížení a vzniku onemocnění může dojít podle nařízení vlády přetěžováním páteře při těžké manuální práci, opakovaným zvedáním těžkých břemen, anebo i z přetížení v důsledku dlouhého sezení. Podkladem pro konečné rozhodnutí uznání nemoci z povolání pak má být posudek z neurologického vyšetření a také magnetické rezonance. Přesnější metodiku zpracovává Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Schválení nové nemoci z povolání sladí český seznam nemocí z povolání s důležitými dokumenty Evropské unie, Mezinárodní organizace práce (ILO) a s úrovní ochrany zaměstnanců v ostatních státech Evropy. A naplňovat bude podle Ministerstva práce a sociálních věcí i preventivní záměr. Předpokládá se, že se při zkoumání důvodů vzniku této nemoci bude zohledňovat (s finančním postihem) také zodpovědnost zaměstnavatele. Je třeba upozornit, že jako nemoc z povolání se odškodňuje i nemoc z povolání vzniklá před jejím zařazením do seznamu nemocí z povolání, a to od jejího zařazení do seznamu a za dobu nejvýše 3 let před jejím zařazením do seznamu.

Bude poskytována náhrada za snížený příjem kvůli nemoci z povolání, která podléhá dani z příjmu. Součástí odškodnění za nemoc z povolání je vyrovnání za ztížené společenské postavení a bolestné, které se nedaní. Zaměstnanec s uznanou nemocí z povolání může žádat o proplacení nákladů spojených s léčbou nemoci.

Předcházení poškození páteře je povinností zaměstnavatele. Proto doporučuji vybavovat dílenská i kancelářská pracoviště výškově stavitelnými pracovními plošinami a stoly tak, aby při každé práci byla páteř ve vertikálním postavení. A nezapomenout na to, že je potřeba pracovníky řádně naučit a využívat možnosti snadného výškového nastavení pracoviště. A v kancelářích pravidelně střídat práci vsedě a vstoje.

Zákonem č. 216/2022 Sb. kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, se stanovuje sleva zaměstnavatele na pojistném.

Podmínkou nároku na slevu na pojistném je, že se zaměstnancem je sjednána kratší pracovní nebo služební doba, než činí stanovená týdenní pracovní nebo služební doba, přičemž rozsah takto stanovené kratší pracovní nebo služební doby činí nejméně 8 hodin a nejvíce 30 hodin týdně. Jedná se o zaměstnance, který je buď starší 55 let, nebo mladší 21 let, nebo pečuje o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem, nebo které má v péči nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo pečuje o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), nebo se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem, nebo v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci podle zákona o zaměstnanosti, nebo  je osobou se zdravotním postižením.

Novela zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a příslušných částí občanského zákoníku, o jejichž přípravě jsme informovali začátkem září, přináší podnikatelům přísné regulace nejen online prodejů včetně provozu internetových stránek. Podpisem prezidenta republiky, ke kterému došlo dne 16. 11. 2022, vyhlášením ve Sbírce zákonů a uplynutím následné 30denní lhůty, začnou platit nová pravidla, a to pro všechny. Rozsah je velký a hrozící pokuty vysoké. Pozor na uživatelské recenze uveřejněné na webových stránkách a sociálních sítí výrobce nebo prodejce. Recenze nově mohou být výhradně od zákazníků, kteří si skutečně zboží zakoupili. Doporučuji novinky zákonů dobře prostudovat a přesně dodržovat, pokuta může dosáhnout až 5 milionů korun. A navíc, protože je to hodnoceno jako nekalá obchodní soutěž, bude spotřebitel moci odstoupit od smlouvy do 90 dnů od uzavření smlouvy, nebo požadovat slevu.

A také pozor na stanovení slev při slevových akcích. Vycházet se musí z nejnižší ceny, za kterou si v průběhu předchozích 30 dnů mohl zboží zákazník koupit. Právě z této ceny se musí sleva počítat. V zákoně jsou přesně stanoveny výjimky z tohoto pravidla. Nutno pečlivě prostudovat, neboť za nedodržení pravidel pro slevy opět hrozí pokuta až 5 milionů Kč.

Prodej na internetu musí mít nové značení tlačítek. Spotřebitel musí být řádně informován, že stisknutím tlačítka závazně objednal. Např. „objednávka zavazující k platbě“, nebo „kupte nyní“, nebo „zaplaťte nyní“, nebo „závazně potvrďte nákup“. Písmo nesmí být malé a musí být ve stejném jazyce, v jakém se uzavírá smlouva, tedy nejčastěji českém.
Tlačítka se nesmí označit slovy „objednejte“, nebo „zaregistrujte se“, nebo „potvrďte“, nebo objednejte nyní“, nebo „dokončit rezervaci“. Hrozí pokuta opět až do výše 5 milionů Kč.

Uzavírání smluv po telefonu musí začínat sdělením spotřebiteli obchodního účelu hovoru a údaje o volajícím, nebo o tom, koho volající zastupuje. Po uskutečnění hovoru musí být spotřebiteli odesláno potvrzení v textové podobě. Smlouva bude uzavřena až potom, co spotřebitel toto potvrzení dodatečně akceptuje. Opět při nedodržení všech podmínek může být uložena pokuta až 5 milionů Kč.

Významným způsobem se změní pravidla pro vyřizování reklamací.

Reklamační řády a obchodní podmínky je nutno aktualizovat. O půl roku se, proti současnosti, prodlužuje doba, při které se předpokládá, že vada na zboží byla již při převzetí, i když nebyla patrná. Ovšem spotřebitel bude moc vytknout pouze vadu, která se projevila v prvních dvou letech užívání. Mění se také způsob vyřizování reklamace. Novela obsahuje výčet informací o vyřizování reklamací a vše, co je nutné spotřebiteli před koupí sdělit. Musí být informován také o poprodejním servisu. A opět při nedodržení všeho, co novela obsahuje hrozí až 5milionová pokuta.

Protože pravděpodobně nová pravidla začnou platit před koncem roku 2022, doporučuji se na změny dobře připravit.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina