aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – prosinec 2022

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 12. 2022). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 11/2022

 • ČSN EN ISO 3691-4 (26 8812) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověřování – Část 4: Průmyslové vozíky bez řidiče a jejich systémy
 • ČSN EN 1757 (26 8865) • Bezpečnost manipulačních vozíků – Průmyslové plošinové vozíky s ručním pohonem
 • ČSN EN ISO 6346 (26 9342) • Nákladní kontejnery – Kódování, identifikace a značení
 • ČSN EN ISO 12215-7 (32 1160) • Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 7: Stanovení zatížení pro multitrupy a stanovení jejich místních rozměrů s použitím ISO 12215-5
 • ČSN EN IEC 60598-1 ed. 7:2021 (36 0600) • Svítidla – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky (změna A11)
  • ČSN EN 60730-1 ed. 4:2017 (36 1960) • Automatická elektrická řídicí zařízení – Část 1: Obecné požadavky (změna A2)
 • ČSN EN ISO 11850:2012 (47 6001) • Lesnické stroje – Obecné bezpečnostní požadavky (změna A2)
 • ČSN EN 17468-1 (72 3404) • Vláknocementové výrobky – Stanovení odolnosti proti protažení, smykové odolnosti a výpočet pevnosti v tahu za ohybu – Část 1: Ploché desky
 • ČSN P CEN/TS 17659 (72 7661) • Směrnice pro navrhování mechanicky kotvených hydroizolačních systémů střech
 • ČSN EN ISO 9488 (73 0300) • Solární energie – Slovník
 • ČSN EN ISO 3382-3 (73 0534) • Akustika – Měření parametrů prostorové akustiky – Část 3: Otevřené kanceláře
 • ČSN EN ISO 22057 (73 0930) • Udržitelnost ve výstavbě – Datové šablony pro použití environmentálních prohlášení o produktu (EPD) pro stavební produkty v informačním modelu budovy (BIM)
 • ČSN EN 1996-1-1 (73 1101) • Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
 • ČSN EN 1996-1-1+A1:2013 (73 1101) • Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce (změna Z1)
 • ČSN EN ISO 52120-1 (73 8532) • Energetická náročnost budov – Přínos automatizace, řízení a správy budov – Část 1: Obecný rámec a postupy
 • ČSN EN 13830+A1 (74 7209) • Lehké obvodové pláště – Norma výrobku
 • ČSN EN 13830 ed. 2:2016 (74 7209) • Lehké obvodové pláště – Norma výrobku (změna Z2)
 • ČSN EN ISO 5402-1 (79 3855) • Usně – Stanovení ohybové odolnosti – Část 1: Flexometrická metoda
 • ČSN EN ISO 23320 (83 3632) • Ovzduší na pracovišti – Plyny a páry – Požadavky na vyhodnocení měřicích postupů pomocí difuzních vzorkovacích zařízení
 • ČSN EN ISO 16559 (83 8200) • Tuhá biopaliva – Slovník
 • ČSN P CEN ISO/TS 20049-2 (83 8233) • Tuhá biopaliva – Stanovení samozahřívání peletizovaných biopaliv – Část 2: Zkoušky zahřívání v drátěném koši
 • ČSN P CEN ISO/TS 20048-1 (83 8235) • Tuhá biopaliva – Stanovení charakteristik odplynění a úbytku kyslíku – Část 1: Laboratorní metoda pro stanovení odplynění a úbytku kyslíku v uzavřených nádobách
 • ČSN EN ISO 21646 (83 8317) • Tuhá alternativní paliva – Příprava vzorku

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

sk_SKSlovenčina