aktuality

Štátne lesy zväčšia hospodársku rozlohu o 8 tisíc hektárov

Zlúčenie podpísali minister JUDr. Samuel Vlčan, riaditelia š.p. LESY SR Ing. Ján Marhefka a LHM Ulič Ing. Marek Fecák
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR JUDr. Samuel Vlčan 11. 10. 2022 oznámil, že samostatný štátny podnik Lesohospodársky majetok Ulič (LHM) sa zlúči so š.p. LESY SR. Spoločne začnú hospodáriť od 1. 1. 2023. Tomuto rozhodnutiu predchádzalo odčlenenie lesných pozemkov z LHM Ulič do Správy národného parku Poloniny v rezorte Ministerstva životného prostredia SR.

Po plánovanej delimitácii zostane v Uliči cca 7900 ha hospodárskeho lesa z pôvodných vyše 33.800 ha. Takáto rozloha lesov nestačí na rentabilnú existenciu samostatného podniku. Zostatkové územie na krajnom východe Slovenska, v prihraničnej oblasti s Poľskom a Ukrajinou, vytvorí samostatný OZ Ulič vo zväzku š.p. LESY SR. Zníži sa stav pracovníkov na 100 osôb. Súčasný stav 155 pracovných miest upravia v poľnohospodárskej správe, dopravno-mechanizačnej správe, drevárskej výrobe a v ústredí LHM. Na základe výberového konania z 13. 7. 2022 sa stal riaditeľom LHM Ing. Marek Fecák.

Lesohospodársky majetok Ulič vykonával lesnú a poľnohospodársku činnosť od roku 1988, neskôr rozšíril aj o piliarsku výrobu. V uplynulých rokoch zmodernizovali časť maštalí a zariadení v hodnote 2.158.000 € zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu. Po zlúčení so š.p. LESY SR, pod dohľadom Ministerstva pôdohospodárstva SR, si nový odštepný závod Ulič zachová všetky doterajšie činnosti: obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy, udrží si chov hovädzieho dobytka a produkciu mlieka. Samozrejmosťou bude hospodárenie v lese, ťažba dreva a piliarska výroba.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina