aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – říjen 2022

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 10. 2022). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 9/2022

 • ČSN P CEN ISO/TS 7849-1 (01 1654) • Akustika – Určování hladin akustického výkonu šířeného vzduchem vyzařovaného strojními zařízeními pomocí měření vibrací – Část 1: Provozní metoda využívající pevný činitel vyzařování
 • ČSN P CEN ISO/TS 7849-2 (01 1654) • Akustika – Určování hladin akustického výkonu šířeného vzduchem vyzařovaného strojními zařízeními pomocí měření vibrací – Část 2: Technická metoda včetně určování odpovídajícího činitele vyzařování
 • ČSN EN ISO 13715 (01 3205) • Technická dokumentace produktu – Hrany neurčitých tvarů – Označování a kótování (oprava 1)
 • ČSN EN ISO 25178-71 (01 4451) • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Textura povrchu: Plocha – Část 71: Softwarové měřící etalony
 • ČSN EN ISO 28927-13 (10 6010) • Ruční mechanizovaná nářadí – Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 13: Nástroje pro šroubování spojovacích prvků
 • ČSN EN 15512+A1 (26 9636) • Ocelové statické skladovací systémy – Přestavitelné paletové regálové systémy – Zásady navrhování konstrukce
 • ČSN EN 81-70 ed. 3 (27 4003) • Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace
 • ČSN EN 81-70 ed. 2 (27 4003) • Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace (změna Z1)
 • ČSN EN 280-1 (27 5004) • Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Část 1: Konstrukční výpočty – Kritéria stability – Konstrukce – Bezpečnost – Přezkoušení a zkoušky
 • ČSN EN 280-2 (27 5004) • Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Část 2: Dodatečné bezpečnostní požadavky na zařízení pro zdvihání břemen na výsuvné zvedací konstrukci a pracovní plošině
 • ČSN EN 60034-7+A1 (35 0000) • Točité elektrické stroje – Část 7: Označování tvarů strojů a polohy svorkovnice (IM kód) (změna Z1)
 • ČSN EN 60034-18-32 (35 0000) • Točité elektrické stroje – Část 18-32: Funkční hodnocení izolačních systémů – Zkušební postupy pro tvarování vinutí – Hodnocení podle elektrické odolnosti (změna Z1)
 • ČSN EN ISO 11806-2 (47 0620) • Zemědělské a lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů – Část 2: Stroje s pohonnou jednotkou nesenou na zádech
 • ČSN EN ISO 19472-2 (47 6015) • Lesnické strojní zařízení – Navijáky – Část 2: Trakční pomocné navijáky
 • ČSN EN ISO 11339 (66 8582) • Lepidla – T-zkouška v odlupování lepených sestav z ohebných adherendů
 • ČSN EN 15457 (67 2031) • Nátěrové hmoty – Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení hub a plísní
 • ČSN EN 15458 (67 2032) • Nátěrové hmoty – Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení vodních řas
 • ČSN EN ISO 16925 (67 3067) • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti nátěrů proti tryskání tlakovou vodou
 • ČSN EN 17468-2 (72 3404)• Vláknocementové výrobky – Stanovení odolnosti proti protažení a smykové odolnosti a výpočet pevnosti v tahu za ohybu – Část 2: Vlnité desky
 • ČSN EN 12975 (73 0301) • Solární kolektory – Základní požadavky
 • ČSN EN ISO 12571 (73 0575) • Tepelně-vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů a výrobků – Stanovení hydroskopických sorpčních vlastností
 • ČSN EN 17472 (73 0905) • Udržitelnost ve výstavbě – Posuzování udržitelnosti inženýrských staveb – Výpočtové metody
 • ČSN EN 16933-1 (75 6109) • Odvodňovací systémy vně budov – Navrhování – Část 1: Fyzický návrh
 • ČSN EN ISO 13857 (83 3212) • Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostorů horními a dolními končetinami

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat:

www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina