aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. září 2022 ve Věstníku ÚNMZ č. 9/2022 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období II. pololetí 2022.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají např. výrobců ručního elektrického nářadí, obráběcích a lesnických strojů, zpracování dřeva, nátěrových hmot a stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 6. 10. 2022) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese mailto:normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 01, 16, 36, 47, 49, 67 a 73 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 01 0067/22 • Akustika – Určování hladin akustického výkonu šířeného vzduchem vyzařovaného strojními zařízeními pomocí měření vibrací – Část 1: Provozní metoda využívající pevný činitel vyzařování (PMD: CEN ISO/TS 7849-1:2022 + ISO/TS 7849-1:2009)
• ČSN č.ú. 16 0009/22 • Stavební kování – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla kategorie produktů doplňující EN 15804 pro stavební kování (PMD: FprEN 17610)
• ČSN č.ú. 36 0075/22 • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-10: Zvláštní požadavky na přenosné řezačky (PMD: EN 62841-3-10:2015/FprA1:2022 (MD2) + IEC 62841-3-10/A1:2022)
• ČSN č.ú. 36 0076/22 • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-6: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky pro diamantové vrtáky s kapalinovým systémem (PMD: EN 62841-3-6:2014/FprA1:2022 (MD2) + IEC 62841-3-6/A1:2022)
• ČSN č.ú. 36 0077/22 • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-5: Zvláštní požadavky na přenosné pásové pily (PMD: FprEN IEC 62841-3-5:2022/FprAA (MD2))
• ČSN č.ú. 36 0080/22 • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-5: Zvláštní požadavky na přenosné pásové pily (PMD: FprEN IEC 62841-3-5:2022 (MD2) + IEC 62841-3-5:2022)
• ČSN č.ú. 47 0012/22 • Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil – Část 1: Řetězové pily pro lesní práce (PMD: EN ISO 11681-1:2022 + ISO 11680-1:2021)
• ČSN č.ú. 47 0013/22 • Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil – Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů (PMD: EN ISO 11681-2:2022)
• ČSN č.ú. 47 0015/22 • Lesnické stroje – Obecné bezpečnostní požadavky (PMD: EN ISO 11850:2011/A2:2022 + ISO 11850/Amd.2:2022)
• ČSN č.ú. 49 0004/22 • Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva – Stanovení ošetřovatelnosti druhů dřeva určených k impregnaci ochrannými prostředky na dřevo – Laboratorní metoda (PMD: EN 14734:2022)
• ČSN č.ú. 67 0009/22 • Nátěrové hmoty – Smáčivost – Část 1: Slovník a obecné zásady (PMD: EN ISO 19403-1:2022 + ISO 19403-1:2022)
• ČSN č.ú. 73 0045/22 • Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí (PMD: EN 1366-12:2014+A1:2019 (CPR))
• ČSN č.ú. 73 0046/22 • Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru (PMD: EN 1366-11:2018+A1:2021(CPR))
• ČSN č.ú. 73 0047/22 • Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Vzduchotechnická potrubí (PMD: EN 1366-1:2014+A1:2020(CPR))
• ČSN č.ú. 73 0048/22 • Zkoušení reakce výrobků na oheň – Zkouška nehořlavosti (PMD: EN ISO 1182:2020 (CPR) + ISO 1182:2020)
• ČSN č.ú. 73 0049/22 • Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 3: Těsnění prostupů (PMD: EN 1366-3:2021 (CPR))
• ČSN č.ú. 73 0052/22 • Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 4: Navrhování kotvení do betonu (překlad národní přílohy ČSN EN 1992-4)
• ČSN č.ú. 73 0053/22 • Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Formát komunikace mezi podniky (PMD: EN 15942:2021)
• ČSN č.ú. 73 0054/22 • Stavební zakázky – Část 3: Standardní podmínky veřejného nabídkového řízení (PMD: ISO 10845-3:2021)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• č.ú. 16 0009/22, 47 0012/22, 47 0013/22, 49 0004/22, 67 0009/22, 73 0053/22 a 730054/22
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 01 0067/22: Ing. Zdeněk Jandák, CSc., náměstí Jiřího z Lobkovic 2307/15, 130 00Praha 3
• úkoly ve třídě 36: Festool s.r.o., Chelčického 1932, 470 37 Česká Lípa
• č.ú. 47 0015/22
: Státní zkušebna strojů a.s., Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 – Řepy
• č.ú. 73 0045/22 – 73 0049/22
: PAVUS a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
• č.ú. 73 0052/22
: STÚ-K a.s.. Saveljevova 1629/18, 147 00 Praha 4 – Bráník

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina