aktuality

Jubileum lesníckeho a drevárskeho vysokého školstva

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Vládnym nariadením č. 32 z 8.7.1952 vznikla Vysoká škola lesnícka a drevárska so sídlom vo Zvolene. Jej základ tvorilo presťahovanie Lesníckej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach. Už v roku 1951 ju stihli premenovať na Vysokú školu poľnohospodársku a lesnícku. Novou súčasťou lesníckeho štúdia bola samostatná Drevárska fakulta VŠLD od 1.10.1952. Mala celoštátnu pôsobnosť, lebo potreba absolventov drevárskeho štúdia bola aj v Čechách.

Zvolenskú VŠLD slávnostne otvoril 1. októbra 1952 povereník lesov a drevárskeho priemyslu František Tupík, povereník školstva, vied a umení Ernest Sýkora a zástupcovia slovenských politických orgánov. Zákonom Národnej rady SR č. 26/1992 Zb. sa zmenil názov, štruktúra a štatút VŠLD na Technickú univerzitu vo Zvolene, jej súčasťou sú 4 samostatné fakulty.

Jubilejný akademický rok 2022/23 na TU Zvolen začne 19. septembra 2022. Nasledovne uvedené termíny platia aj pre Drevársku fakultu TU Zvolen. Zimný semester – prednášky a cvičenia – bude trvať 12 týždňov: od 19.9. do 9.12.2022. Študijné voľno bude 1 týždeň: od 12. do 16.12.2022. Zimné prázdniny budú od 19.12.2022 do 8.1.2023. Študijné voľno bude v trvaní 5 týždňov: od 9.1. do 10.2. 2023.

Letný semester prednášok a cvičení na TU Zvolen je plánovaný počas 13 týždňov: od 13.2. do 12.5.2023. Študijné voľno bude trvať 6 týždňov: od 15.5. do 23.6.2023. Uzatváranie skúškových správ má termín 31.7.2023.

Slovenská rektorská komisia na svojom septembrovom rokovaní prijala analýzu súčasných problémov s vyhlásením Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku! Ak nedôjde k naplneniu podmienok – vysoké školy v SR zatvoria svoje brány 17. novembra 2022 a prestanú plniť svoje poslanie. Je to dôsledok zníženia nákladov na ich financovanie za roky 2021 a 2022, plánovaný pokles v roku 2023 v úhrne 72 mil. €.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina