aktuality

Priemysel neodkladne volá po razantných riešeniach – prestaňme žiť v ilúzii

Sus-palety
Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Dovolenkové obdobie, únik od každodenných povinností a užívanie si chvíľ pokoja navodili falošnú ilúziu, že je všetko v poriadku a všetko sa „nejak vyrieši“. Avšak realita je iná. Inflácia presiahla dvojciferné čísla a neustále rastie. Peniaze strácajú hodnotu. Ceny energií atakujú a prerážajú strop, o ktorom sa nikomu ani nesnívalo. Ekonómovia a prognostici si netrúfajú predpovedať vývoj na viac ako dva týždne dopredu.

Spotreba sa výrazne spomaľuje, je zjavné, že obyvatelia na Slovensku majú obavy z budúcnosti a kladú si otázku, ako prežijú prichádzajúce zimné mesiace. A to aj napriek tomu, že vláda SR prijala pre obyvateľstvo opatrenia na zastropovanie cien elektriny a pripravuje návrh na zastropovanie cien plynu. O tom svedčí aj fakt, že domácnosti v obavách masívne vykupujú, ako alternatívu, palivové drevo, ktorého je v tejto chvíli na Slovensku už nedostatok.

Priemysel bojuje o prežitie, zápasí so zvyšujúcimi sa nákladmi, rastúcimi mzdami, znižujúcou sa konkurencieschopnosťou. Niektoré podniky ohlásili koniec, iné sa mu snažia predísť drastickými opatreniami zamerané na znižovanie nákladov a optimalizáciou cash-flow. Skladové zásoby nepredaného tovaru rastú, zamestnanci odchádzajú na nútenú dovolenku. Kurzarbeit nefunguje. Recesia pozvala do krízového tanca každého priemyselníka.

Vláda dlhé mesiace rieši iba seba a nevenuje sa prijímaniu opatrení na odvrátenie hrozieb súvisiacich s bezprecedentným a ekonomicky nevysvetliteľným rastom cien plynu a elektriny pre priemysel.

Krátka ilustrácia: 29. augusta 2022 dosiahli spotové ceny elektrickej energie na Slovensku cenu SVK: 714 €/MWh, (aj to až po vyhlásení, intervencii predsedníčky Európskej komisie, pani Ursuly von der Leyenovej, kedy deň pred tým prekročila cena EE na burze magickú hranicu 1000 €/MWh), pričom v dvoch susedných krajinách, v ten istý deň a čas dosiahli spotové ceny nasledovnú úroveň, ktorá, obzvlášť v Poľsku bola neporovnateľne, viac ako dva krát, nižšia: PL: 312 €/ MWh, CZK: 669 €/MWh. Pred rokom stála rovnaká MWh necelých 60 €.

Na krízovom stretnutí manažérov najväčších slovenských zamestnávateľov v drevospracujúcom a nábytkárskom priemysle spolu s predstaviteľmi Zväzu spracovateľov dreva SR, prítomní skonštatovali, že ak Vláda Slovenskej republiky nezačne okamžite riešiť likvidačné podmienky pre kostru HDP, ktorou je slovenský priemysel – aj drevospracujúci a nábytkársky – tak extrémne vysoké ceny energií budú viesť ku katastrofálnym dôsledkom vo forme straty konkurencieschopnosti domácich výrobcov a odstavení výrob. Ich budúca záchrana si bude vyžadovať veľa úsilia a podporných financií, v opačnom prípade importná bilancia narastie a domáci priemysel oslabí svoje postavenie na úkor zahraničných výrobcov, ktorí prídu k novým trhom jednoducho a lacno v dôsledku nečinnosti vládnucich politikov. (Slovensko pritom patrí v rámci EU medzi krajiny s najväčším podielom priemyslu na tvorbe HDP.)

Zhodli sa na tom, že je nevyhnutné a neodkladné prijať nielen komplexné riešenia na národnej úrovni, ale treba podporiť a tvrdo presadzovať snahu o celoeurópske riešenie, akým by malo byť zastropovanie cien elektrickej energie a plynu.

Každodenný život ukazuje, že bezprecedentný nárast cien je umelo vytvorený špekulatívnymi nákupmi a predajom komodity, ktorá je nevyhnutná predovšetkým pre priemysel. Energie sú kľúčové pre všetky odvetvia ekonomiky vrátane obyvateľstva a preto je na ne potrebné nahliadať ako na strategické suroviny, nie ako na komodity obchodované na burze, ktoré sú predmetom špekulácií. Len tak je možné zreálniť konkurenčné prostredie v rámci EU, ale aj voči tretím krajinám, mimo EÚ, s nízkymi nákladmi na energie.

Predstavitelia drevospracujúceho a nábytkárskeho priemyslu na Slovensku dôrazne apelujú na politických predstaviteľov Slovenskej republiky, aby zabezpečili prijatie nasledovných opatrení:

  • Oddeliť cenotvorbu elektriny od cien plynu.
  • Zastropovať ceny elektriny pre rok 2023 na 150 €/MWh.
  • Okamžite znížiť DPH na energie.
  • Po vzore ostatných členských krajín EU prijať kompenzačné opatrenia pre priemysel dotknutý extrémnym rastom cien energií.
  • Zmeniť a zjednotiť podmienky pre tzv. kurzarbeit k podmienkam, aké platia v EÚ (napr. Nemecko).
  • Na úrovni EU sa zasadiť o zrušenie/pozastavenie systému obchodovania s emisnými kvótami, ktoré významným spôsobom zvyšujú koncové ceny elektriny.

Zdroj: TS ZSD SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina