aktuality

Septembrové normy hodnotia aj drevo a výrobky na báze dreva

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Prinášame výber z noriem STN uverejnených vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na mesiac september 2022. Celkom je uverejnených 130 nových noriem a 14 zmien doterajších STN.

 • STN EN 14734 (49 0674) Trvanlivosť dreva a výrobkov na báze dreva. Stanovenie impregnovateľnosti druhov dreva, ktoré majú byť impregnované prostriedkami na ochranu dreva. Laboratórne metódy (EN 14734: 2022)
 • STN EN 14081-3 (73 1716) Drevené konštrukcie. Pevnostne triedené konštrukčné rezivo s pravouhlým prierezom. Časť 3: Strojové triedenie. Dodatočné požiadavky pre vnútropodnikovú kontrolu výroby (EN 14081-3: 2022)
 • STN EN 14592 (73 2862) Drevené konštrukcie. Spájacie súčiastky kolíkového typu. Požiadavky (EN 14592: 2022)
 • STN EN 14749+A1 (91 0404) Nábytok. Bytové a úložné jednotky a kuchynské pracovné dosky. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (EN 14749: 2016 +A1: 2022)

Výber z technických noriem pre výrobu, stavebníctvo, priemysel

 • TNI CEN/CLC Guide 39 (01 0015) Úloha technických noriem v podpore transfere technológií (CEN/CLC Guide 39: 2022)
 • STN EN ISO 6346 (26 9342) Kontajnery. Kódovanie, identifikácia a označovanie podľa ISO 6346: 2022 (EN ISO 6346: 2022; ISO 6346: 2022)
 • STN EN ISO 50005 (38 0012) Systémy energetického manažérstva. Návod pre fázovú implementáciu podľa ISO 50005: 2022 (EN ISO 50005: 2022; ISO 50005: 2021)
 • STN EN ISO 21646 (65 7505) Tuhé alternatívne palivá. Príprava, vzorky v zmysle ISO 21464: 2022 (EN ISO 21464: 2022; ISO 21464: 2022)
 • STN EN ISO 14015 (83 9015) Manažérstvo environmentu. Usmernenie k environmentálnemu prostrediu lokality (EDD) v zmysle ISO 14015: 2022 (EN ISO 14015: 2022; ISO 14015: 2022)
 • STN EN 17615 (64 0005) Plasty. Environmentálne aspekty. Slovník (EN 17615: 2022)
 • STN EN 17410 (64 3219) Plasty. Recyklácia PVC-U profilov okien a dverí v kontrolovanom cykle (EN 17410: 2021)
 • STN EN ISO 22057 (73 0906) Trvalá udržateľnosť budov a inžinierskych stavieb. Dátové šablóny na environmentálne vyhlásenie o stavebných výrobkoch (EPD) pre stavebné výrobky v informačnom modelovaní stavieb (BIM) v zmysle ISO 22057: 2022. (EN ISO 22057: 2022; ISO 22057: 2022)
 • STN EN 1540 (83 3600) Pracovná expozícia. Terminológia (EM 1540: 2021)
 • STN EN 15341+A1 (95 0104) Údržba. Kľúčové ukazovatele výkonnosti údržby (EN 15341: 2019 + A1: 2022)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina