aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – září 2022

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 9. 2022). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 8/2022

  • ČSN EN 12320 (16 5123) • Stavební kování – Visací zámky a příslušenství visacích zámků – Požadavky a zkušební metody
  • ČSN EN 60825-1 ed. 3:2015 (36 7750) • Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky (oprava 2)
  • ČSN P CEN/TS 17749 (38 9236) • Hasicí zařízení v komerčních kuchyních – Navrhování, dokumentace a požadavky na zkoušky – Postupy požárních zkoušek pro prostory za filtry a potrubí
  • ČSN EN ISO 10365 (66 8509) • Lepidla – Označení hlavních typů porušení lepeného spoje
  • ČSN EN ISO 17463 (67 3118) • Nátěrové hmoty – Směrnice pro stanovení ochranných vlastností organických povlaků urychlenou cyklickou elektrochemickou metodou
  • ČSN EN 384+A2 (73 1712) • Konstrukční dřevo – Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty
  • ČSN EN 14081-3 (73 2823) • Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 3: Strojní třídění; doplňující požadavky pro řízení výroby
  • ČSN EN 14081-2+A1 (73 2823) • Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 2: Strojní třídění; doplňující požadavky na zkoušky typu
  • ČSN EN ISO 16559 (83 8200) • Tuhá biopaliva – Slovník

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina