aktuality

Poľskí študenti spoznali prácu v horských porastoch Slovenska

Budúce poľské lesníčky pri vyznačovaní stromov pre ťažbu v slovenskom lese
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Žiaci predmaturitného ročníka školy Technikum Leśnego z poľského mesta Tuchola absolvovali v rámci programu Erasmus 2-týždňovú prax v š.p. LESY SR, v odštepnom závode 25 Vranov nad Topľou. Spoznali horské lesy, keďže v ich regióne sú lesy na nížinách, rastie v nich prevažne borovica, ťažia drevo harvestormi, nemajú expedičné sklady a manipulácia s drevom je úplne iná.

Lesnícke práce na Slovensku majú odlišný charakter. Budúci lesníci a lesníčky z Poľska mali možnosť oboznámiť sa s vykládkou surových kmeňov, následnou manipuláciou a zhodnocovaním drevnej hmoty v expedičnom sklade. Videli ukladanie sortimentov podľa kvalitatívnych tried, spôsob nakládky dreva do vagónov pre centrálnych zákazníkov, prepravu dreva z odvozných miest do expedičných skladov, ukážky technológie manipulačnej linky Zembrod.

Na lesnej správe Udavské si poľskí stredoškoláci vyskúšali vyznačovanie zásahu v zmiešaných porastoch do 50 rokov. Vyznačovali krivé, poškodené a zdravotne nevyhovujúce kmene v zmiešanom poraste, kde sú jedinci buka, jedle, smreka, javora horského, jaseňa. Po zásahu majú ostať lesné porasty čisté, aby boli vhodné na hospodárenie blízke prírode.

Spoznali lesnícke činnosti na Slovensku. Oboznámili sa s históriou OZ, navštívili múzeum Lipová v poľovníckom kaštieli (s prezentáciou lesnej železničky) a súťažili na strelnici Blatiny v Zámutove.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina