aktuality

Predchádzajme úrazom na pracovisku

Skoly_BOZP
Spoločná fotografia účastníkov 4. ročníka súťaže Bezpečné dni v práci. Foto: archív OZ DLV
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA (OZ DLV) sa aj tento rok rozhodol venovať svoju pozornosť rozšíreniu vedomostí študentov stredných odborných škôl o ochrane zdravia pri práci. Usporiadal tak už štvrtý ročník súťaže BOZP pod názvom ,,Bezpečné dni v práci“.

Vďaka ochote a zanietenému prístupu Ing. Miroslava Fuchsa, PhD., riaditeľa Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove, si mohli aj tento rok otestovať svoje vedomosti študenti ôsmich stredných škôl z lesníckeho, drevospracujúceho a nábytkárskeho odvetvia, vodárenského a vodohospodárskeho sektora, ktorí na základe úspešných výsledkov školského kola postúpili do celoslovenského kola. Po ročnej prestávke zapríčinenej epidémiou COVID-19 sa podarilo súťaž zrealizovať 23. 6. 2022 na pôde Strednej odbornej škole lesníckej v Prešove.

Záštitu nad súťažou prevzal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Miroslav Krajniak, ktorý sa, síce, nemohol zúčastniť osobne, ale prihovoril sa zúčastneným prostredníctvom video pozdravu. Generálnym partnerom podujatia boli Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, Klub akcionárov pri Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice a LESY SR, š.p. Banská Bystrica. Hlavným partnerom súťaže bol už štvrtý rok PEFC a preto naše poďakovanie patrí podporovateľovi tohto projektu Ing. Františkovi Štulajterovi, CSc.

Celodenný program pozostával z preverovania teoretických a praktických vedomostí BOZP a z praktických ukážok poskytovania predlekárskej prvej pomoci. Súťažiaci postupne súperili v kategóriách družstiev a jednotlivcov. V kategórii družstvá sa na prvom mieste umiestnili študenti Strednej odbornej školy stavebnej zo Žiliny, druhé miesto obsadila Stredná odborná škola technická Košice a na treťom mieste skončila Stredná odborná škola lesnícka z Tvrdošína. V kategórii jednotlivcov získal prvé miesto Matúš Hronc zo Strednej odbornej školy stavebnej zo Žiliny, druhé miesto Tomáš Chmeliar zo SOŠ technickej v Prešove a tretie miesto Patrik Comba zo Strednej odbornej školy technickej z Košíc.

„V osobnom, alebo neskôr v pracovnom živote študentov môžu nastať rôzne situácie, pri ktorých príde k ohrozeniu života, a nás nesmierne teší, že môžeme byť súčasťou toho, že ich naučíme ako ľudský život zachrániť a zároveň správne konať,“ povedala hlavná organizátorka súťaže JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka OZ DLV. Išlo predovšetkým o zlepšenie vedomostí študentov v témach BOZP a zároveň si taktiež mohli aj prakticky vyskúšať poskytovanie prvej pomoci a riešenie modelových situácií, pri ktorých nastalo porušenie predpisov v oblasti BOZP.

Realizácia tohto projektu bola úspešná hlavne vďaka študentom, pedagógom stredných škôl, ktorí sa na súťaži zúčastnili a všetkým tým, ktorí poskytli svoje partnerstvo. Nemali by sme zabudnúť ani na organizátorov podujatia a to na hlavnú organizátorku súťaže JUDr. Vlastu Szabovú, PhD., predsedníčku OZ DLV, ktorá si na príprave a organizácii súťaže „Bezpečné dni v práci“ dala záležať, rovnako ako Ing. Robert Staško, odborný inšpektor BOZP z OZ DLV a zamestnanci OZ DLV.

Osobitné poďakovanie za významnú pomoc a podporu vyslovujeme zástupcom spoločností, ktorí pôsobia v drevospracujúcom priemysle – twd SK, s. r. o. Banská Bystrica, Rettenmeier Tatra Timber, s. r. o. Liptovský Hrádok a ďalším členským organizáciám združeným vo Zväze spracovateľov dreva SR, ktoré prispeli do súťaže vecnými cenami.

Aj tento rok zapojenie sa študentov do mimoškolskej aktivity potvrdilo, že dobre urobené je lepšie ako dobre povedané.

Autor: PhDr. Zuzana Stískalová
Koordinátor OZ DLV
Kontakt: koordinator@ozdlv.sk
Foto: archív OZ DLV

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina