aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. srpna 2022 ve Věstníku ÚNMZ č. 8/2022 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období II. pololetí 2022.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají např. výrobců ručního elektrického nářadí, obráběcích strojů, manipulačních zařízení, tuhých biopaliv, laminátových podlah, nábytku a stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 5. 9. 2022) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese mailto:normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 10, 20, 26, 36, 79, 83 a 91 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 10 0002/22 • Ruční mechanizované nářadí – Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 13: Zarážecí nářadí (PMD: EN ISO 28927-13:2022 + ISO 28927-13:2022)
• ČSN č.ú. 20 0002/22 • Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 10: Určení měřicích vlastností snímacích systémů číslicově řízených obráběcích strojů (PMD: ISO 230-10:2022)
• ČSN č.ú. 26 0004/22 • Bezpečnost manipulačních vozíků – Průmyslové plošinové vozíky s ručním pohonem (PMD: EN 1757:2022)
• ČSN č.ú. 26 0005/22 • Kontejnery – Kódování, identifikace a značení (PMD: EN ISO 6346:2022 + ISO 6346:2022)
• ČSN č.ú. 26 0006/22 • Bezpečnost manipulačních vozíků – Průmyslové plošinové vozíky s ručním pohonem (PMD: EN 1757:2022)
• ČSN č.ú. 26 0007/22 • Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Požadavky na bezpečnost vztahující se na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál (PMD: EN 620:2021)
• ČSN č.ú. 36 0063/22 • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-6: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky pro diamantové vrtáky s kapalinovým systémem (PMD: EN 62841-3-6:2014/FprAB:2022 (MD2))
• ČSN č.ú. 36 0064/22 • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-10: Zvláštní požadavky na přenosné řezačky (PMD: EN 62841-3-10:2015/FprAB:2022 (MD2))
• ČSN č.ú. 79 0005/22 • Usně – Stanovení ohybové odolnosti – Část 1: Flexometrická metoda (PMD: EN ISO 5402-1:2022 + ISO 5402-1:2022)
• ČSN č.ú. 83 0040/22 • Tuhá biopaliva – Stanovení charakteristik odplynění a úbytku kyslíku – Část 1: Laboratorní metoda pro stanovení odplynění a úbytku kyslíku v uzavřených nádobách (PMD: CEN ISO/TS 20048-1:2022 + ISO/TS 20048-1:2022)
• ČSN č.ú. 83 0041/22 • Tuhá biopaliva – Stanovení samozahřívání peletizovaných biopaliv – Část 2: Zkoušky zahřívání v drátěném koši (PMD: CEN ISO/TS 20049-2:2022 + ISO/TS 20049-2:2022)
• ČSN č.ú. 83 0044/22 • Ovzduší na pracovišti – Plyny a páry – Požadavky na vyhodnocení měřicích postupů pomocí difuzních vzorkovacích zařízení (PMD: EN ISO 23320:2022 + ISO 23320:2022)
• ČSN č.ú. 91 0002/22 • Laminátové podlahové krytiny – Stanovení geometrických vlastností (PMD: ISO 24337:2019)
• ČSN č.ú. 91 0003/22 • Nábytek – Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (PMD: ISO 24337:2019)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• č.ú. 26 0004/22 a 26 0005/22, úkoly ve třídách 79 a 83
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 10 0002/22: Ing. Zdeněk Jandák, CSc., náměstí Jiřího z Lobkovic 2307/15, 130 00Praha 3
• č.ú. 20 0002/22: Svaz strojírenské technologie, Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1
• č.ú. 26 0005/22 a 26 0007/22
: CIMTO s.r.o., Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno – Líšeň
• úkoly ve třídě 36
: Festool s.r.o., Chelčického 1932, 470 37 Česká Lípa
• úkoly ve třídě 91
: Textilní zkušební ústav s.p., Cejl 480/12, 602 00 Brno – Zábrdovice

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina