aktuality

Stojíme pred hroziacou krízou

Gul-rez
Disproporcie medzi rastúcimi cenami guľatiny a klesajúcimi cenami reziva sa začali neprimerane prehlbovať. Foto: archív DM
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

S poľutovaním sme zaregistrovali, že problém drevospracujúceho priemyslu na Slovensku sa v očiach laickej verejnosti redukuje na nedostatok palivového dreva. Áno, aj palivové drevo je komodita, ktorá podlieha vplyvom trhového mechanizmu, no je to marginálna časť výkonov drevospracujúcich firiem na Slovensku, hoci – z pohľadu bežného spotrebiteľa – nezanedbateľná. Treba si, však, uvedomiť, že nielen na Slovensku čelíme každoročnému znižovaniu ťažby, ktoré je do značnej miery ovplyvnené ochranárskymi opatreniami a zvyšovaním tzv. bezzásahových území v lesoch.

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) zastáva pozíciu, podľa ktorej by mala Vláda SR jasne deklarovať princíp, ktorý dovoľuje spaľovať iba to drevo, ktoré sa nedá mechanicky a ani chemicky spracovať. ZSD SR združuje iba spoločnosti, ktoré sa výrobou palivového dreva nezaoberajú, ale spracúvajú guľatinu na výrobky s vyššou pridanou hodnotou, napr. stavebné rezivo, lepené hranoly, drevotriesku, OSB dosky a pod.

Výkon slovenského drevospracujúceho priemyslu prináša ročne 2 % HDP Slovenskej republiky, no napriek tomu je jeho potenciál stále nie dostatočne využitý.

Problémy, ktorým musí počas vojnového konfliktu na Ukrajine čeliť, súvisia so všetkými sankčnými opatreniami a do značnej miery ovplyvňujú aj jeho výkonnosť.

Stúpa energetická náročnosť výroby, prejavuje sa cenová nestabilita na trhoch, nastáva rozvrat dodávateľských vzťahov a pociťujeme aj nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Ceny suroviny – teda ihličnatej guľatiny sú na najvyššej úrovni za posledné tri roky (v priemere 130 eur/m3) oproti cenám produktov – teda reziva, ktoré sa počas júla prepadli o sto a viac eur (v priemere na 250 až 280 eur/m3) na domácom i zahraničných trhoch. Sme svedkami prudko nastupujúcej recesie stavebníctva, ktoré prestalo odoberať stavebné rezivo, čo ovplyvňuje aj odber guľatiny našich spracovateľov od dodávateľov – lesníkov – v štátnom i súkromnom sektore.

Preto by všetkým zainteresovaným subjektom lesnícko-drevárskeho sektora na Slovensku do značnej miery pomohlo, keby sa ceny vstupnej suroviny – teda guľatiny – upravili smerom nadol. Apelujeme týmto, predovšetkým, na LESY SR, š.p., ktorý je smerodajne určujúcim subjektom na slovenskom trhu.

Zdroj: TS ZSD SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina