aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – srpen 2022

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 8. 2022). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 7/2022

 • ČSN EN ISO 22867 (01 1437) • Lesnické a zahradní strojní zařízení – Zkušební předpis pro vibrace přenosných ručních strojů se zabudovaným spalovacím motorem – Vibrace na rukojetích
 • ČSN P ISO/TS 15666 (01 1637) • Akustika – Posuzování obtěžování hlukem s využitím sociálních a sociálně akustických šetření
 • ČSN EN 30-1-1 (06 1410) • Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost – Část 1-1: Bezpečnost – Obecně
 • ČSN EN 16798-13 (12 7027) • Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 13: Modul M4-8 – Výpočet chladicích systémů – Výroba
 • ČSN EN 13126-1 (16 6111) • Stavební kování – Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře – Část 1: Společné požadavky pro všechny typy kování
 • ČSN EN 13126-4 (16 6111) • Stavební kování – Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře – Část 4: Hranové uzávěry
 • ČSN EN 13126-13 (16 6111) • Stavební kování – Kování pro okna a balkónové dveře – Požadavky a zkušební metody – Část 13: Protizávaží posuvných oken
 • ČSN EN 13126-14 (16 6111) • Stavební kování – Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře – Část 14: Jisticí uzávěr pro posuvná okna
 • ČSN EN ISO 8611-1 (26 9118) • Palety pro manipulaci s materiálem – Prosté palety – Část 1: Zkušební metody
 • ČSN EN ISO 8611-2 (26 9118) • Palety pro manipulaci s materiálem – Prosté palety – Část 2: Požadavky na provedení a volba zkoušek
 • ČSN EN 13862 (27 8612) • Stroje pro řezání podlah – Bezpečnost
 • ČSN EN IEC 60695-9-2 ed. 2 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 9-2: Šíření plamene po povrchu – Přehled a významnost zkušebních metod
 • ČSN EN 60695-9-2:2014 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 9-2: Šíření plamene po povrchu – Přehled a významnost zkušebních metod (změna Z1)
 • ČSN EN ISO 11680-1 (47 0198) • Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči – Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem
 • ČSN EN ISO 11680-2 (47 0198) • Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči – Část 2: Stroje se zdrojem energie neseným na zádech
 • ČSN EN ISO 22868 (47 1654) • Lesnické a zahradní strojní zařízení – Zkušební předpis pro hluk přenosných ručních strojů se spalovacím motorem – Technická metoda (třída přesnosti 2)
 • ČSN P ISO 6707-3 (73 0000) • Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 3: Termíny týkající se udržitelnosti staveb
 • ČSN EN ISO 52018-1 (73 0337) • Energetická náročnost budov – Indikátory pro požadavky na dílčí ENB vztahující se k bilanci tepelné energie a vlastnostem konstrukcí – Část 1: Přehled možností
 • ČSN EN ISO 3382-3 (73 0534) • Akustika – Měření parametrů prostorové akustiky – Část 3: Otevřené kanceláře
 • ČSN EN 1366-4 (73 0857) • Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 4: Těsnění spár
 • ČSN EN 1366-5 (73 0857) • Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 5: Instalační kanály a šachty
 • ČSN EN 14592 (73 2862) • Dřevěné konstrukce – Spojovací prostředky kolíkového typu – Požadavky
 • ČSN EN 14592+A1:2012 (73 2862) • Dřevěné konstrukce – Kolíkové spojovací prostředky – Požadavky (změna Z1)
 • ČSN EN ISO 6330 (80 0821) • Textilie – Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií
 • ČSN P CEN/TS 14237 (80 4110) • Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina