aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. července 2022 ve Věstníku ÚNMZ č. 7/2022 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období II. pololetí 2022.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají např. výrobců obráběcích strojů, skladovacích systémů, manipulačních zařízení, lesnických a zahradnických strojů a stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 5. 8. 2022) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese mailto:normalizace@agentura-cas.cz

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 21, 26, 27, 47, 69 a 73 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):

• ČSN č.ú. 21 0001/22 • Bezpečnost strojního zařízení – Bezpečnostní požadavky na dokončovací linky pro kovový pás (PMD: EN 17449:2022)
• ČSN č.ú. 26 0003/22 • Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Bezpečnostní požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci s přepravními jednotkami (PMD: EN 619:2022)
• ČSN č.ú. 27 0028/22 • Nákladní stavební výtahy – Část 1: Výtahy s přístupnými plošinami (PMD: EN 12158-1:2021)
• ČSN č.ú. 27 0029/22 • Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Část 2: Dodatečné bezpečnostní požadavky na zařízení pro zdvihání břemen na výsuvné zvedací konstrukci a pracovní plošině (PMD: EN 280-2:2022)
• ČSN č.ú. 47 0011/22 • Zemědělské a lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů – Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem (PMD: EN ISO 11806-1:2022 + ISO 11806-1:2022)
• ČSN č.ú. 69 0003/22 • Výměníky tepla – Metody zkoušek pro stanovení výkonnosti zařízení pro regeneraci tepla (PMD: EN 308:2022)
• ČSN č.ú. 73 0033/22 • Solární kolektory – Základní požadavky (PMD: EN 12975:2022)
• ČSN č.ú. 73 0034/22 • Pojízdná a volně stojící lešení (PMD: revize ČSN 73 8102)
• ČSN č.ú. 73 0035/22 • Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení – Část 1: Spojky trubek – Požadavky a zkušební postupy (PMD: EN 74-1:2022)
• ČSN č.ú. 73 0036/22 • Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení – Část 2: Speciální spojky – Požadavky a zkušební postupy (PMD: EN 74-2:2022)
• ČSN č.ú. 73 0039/22 • Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu (PMD: EN 13823:2020/FprA1 (CPR))

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:

• úkoly ve třídách 21, 26, 69, č.ú. 73 0035/22, č.ú. 73 0036/22 a č.ú. 73 0039/22: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 27 0028/22: Unie výtahového průmyslu ČR, Ječná 2, 120 00 Praha 2
• č.ú. 27 0029/22: CIMTO s.r.o., Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno – Líšeň
• č.ú. 47 0011/22: Státní zkušebna strojů a.s., Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 – Řepy
• č.ú. 73 0033/22: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad
• č.ú. a 73 0034/22: Výzkumný ústav bezpečnosti práce v.v.i., Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina