aktuality

Júlové normy približujú aj nové predpisy elektronickej ochrany drevostavieb

Smarthome
Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Výber z noriem STN, ktoré boli uverejnené v Zborníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR za mesiac júl 2022. Celkom je uverejnených 174 nových noriem, 8 zmien a jedna oprava doterajších noriem.

 • STN CEN/TR 17809 (49 0640) Trvanlivosť dreva a výrobkov na báze dreva. Špeciálne ošetrenia dreva proti hmyzu pomocou injektáže (CEN/TR 17809: 2022)
 • STN P CEN/TS 16209 (91 0103) Nábytok. Klasifikácia vlastností povrchov nábytku (CEN/TS 16209: 2022)
 • STN EN ISO 28927 – 13 (01 1460) Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 13: Nastreľovacie náradie podľa ISO 28927-13: 2022 (EN ISO 28927-13: 2022; ISO 28927-13: 2022)
 • STN EN ISO 10209 (01 3101) Technická dokumentácia výrobku. Slovník. Termíny vzťahujúce sa na technické výkresy, definície výrobkov a súvisiacu dokumentáciu podľa ISO 10209: 2022 (EN ISO 10209: 2022; ISO 10209: 2022)
 • STN EN 17472 (73 0905) Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti inžinierskych stavieb. Metódy výpočtu (EN 17472: 2022)
 • STN EN ISO 19650-5 (73 9011) Organizácia informácií o stavbách. Manažment informácií s využitím informačného modelovania stavieb (BIM). Časť 5: Bezpečnostný prístup k manažmentu informácií podľa ISO 19650-5: 2020 (EN ISO 19650-5: 2020; ISO 19650-5: 2020)
 • STN EN ISO 52120-1 (74 7307) Energetické hospodárenie budov. Prínos automatizácie, riadenia a správy budov. Časť 1: Všeobecný rámec a postupy podľa ISO 52120-1: 2021 (EN ISO: 52120-1: 2022; ISO: 52120-1: 2021)
 • TNI CEN ISO/TR 52120-2 (74 7307) Energetické hospodárenie budov. Prínos automatizácie, riadenia a správy budov). Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52120-1 podľa ISO/TR 52120-2: 2021 (CEN ISO/TR 52120-2: 2022; ISO/TR 520120-2: 2021)
 • STN EN 17352 (74 6459) Elektricky ovládané zariadenia kontrolovaného vstupu osôb. Bezpečnosť pri používaní. Požiadavky a skúšobné metódy (EN 17352: 2022)
 • STN EN ISO 20345 (83 2506) Osobné ochranné prostriedky. Ochranná obuv podľa ISO 20346: 2021 (EN ISO 20346: 2022; ISO 20346: 2021)
 • STN EN ISO 20346 (83 2507) Osobné ochranné prostriedky. Ochranná obuv podľa ISO 20346: 2021 (EN ISO 20346: 2022; ISO 20346: 2021)
 • STN EN ISO 20347 (83 2508) Osobné ochranné prostriedky. Pracovná obuv podľa ISO 20347: 2021 (EN ISO 20347: 2022; ISO 20347: 2021)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina