drevoservis

Malí a střední pilaři by rádi přešli z MPO pod resort Ministerstva zemědělství ČR

Drevoservis_Situace
Státní podnik Lesy ČR omezuje prodej dříví do zahraničí a naopak navyšuje podíl vytěženého dříví směřujícího na regionální trhy v ČR. Foto: autor
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Kvůli agresi Ruska na Ukrajině, podporované Běloruskem, je v současné době veškeré dřevo pocházející z Ruska a Běloruska kategorizováno jako „dřevo konfliktní“, a proto jej nelze použít ve výrobcích s certifikací PEFC. LČR postupně omezují vývoz kulatiny do zahraničí a navyšují objem dříví směřujícího k regionálním zpracovatelům. Ceny kulatiny, nejen smrkové, se v ČR podobně jako ceny pohonných hmot vyšplhaly na dosud historicky nejvyšší hodnoty, u smrku ve třídě III A/B v průměru na 3200 Kč/m3, v III C na 2960 Kč/m3 a v III D na 2460 Kč/m3, což je v případě kvalitativní třídy III D, nakupované zejména ze strany výrobců palet, o rovných 350 Kč/m3 více, než se v prvním roce našeho průzkumu (2011) platilo za kubík jakostně nejlepší pilařské kulatiny III A/B. Spolu s cenami kulatiny trvale rostou i ceny veškerého řeziva, tedy nejen truhlářského a stavebního, zejména pak sušeného, ale i řeziva bočního.

Výše nastíněná situace v pilařském sektoru v posledních měsících I. pololetí letošního roku tvořila hlavní náplň programu pravidelného jarního odborného setkání Společenstva dřevozpracujících podniků v ČR, z.s. (SDP), které proběhlo 27. 5. 2022 v restauraci Angusfarm v Soběsukách u Nepomuku na Plzeňsku, provozované členskou dřevozpracující společností KLAUS Timber a.s. Kladrubce, za přítomnosti více než 70 zástupců z 29 členských firem SDP.

Důvodem této nezvykle vysoké účasti, s ohledem na nemalou cestovní vzdálenost řady přítomných firem z východní části ČR, byla s akcí spojená exkurze v cca 20 km vzdáleném výrobním závodu Pfeifer Holz s.r.o. rakouské rodinné firmy Pfeifer Holding GmbH v Chanovicích na Klatovsku, který zaměstnává cca 500 zaměstnanců. Ti kromě manipulačního skladu s pilnicí a sušárnami obsluhují také hoblárnu středového řeziva, trojici výroben třívrstvých biodesek, šalovacích desek a pelet, a ještě i biomasovou elektrárnu, naplňujíc přitom firemní filozofii spočívající v zaměření se na co možno nejvyšší přidanou hodnotu a z nakoupené kulatiny udělat všechno do podoby finálních výrobků (viz ZDE).

V neposlední řadě pak nelze neuvést především zájem účastníků o v úvodu nastíněnou situaci v zásobování pilařských provozů dřevní surovinou zvýšenými dodávkami LČR na regionální trhy, jakož i situaci spojenou se stále rostoucími cenami pilařské kulatiny a od nich se ovíjejících cen stavebního řeziva.

Dříví z Ruska a Běloruska je podle PEFC „konfliktní“

Po přesunu účastníků z Chanovic do Soběsuk následovala teoretická část odborného setkání spojená s výroční členskou schůzí SDP. Její program zahájil předseda sdružení Ing. Petr Pražan, Ph.D. jednatel společnosti Dřevozávod Pražan s.r.o. z Poličky na Svitavsku, informacemi o všech aktivitách výboru SDP, uskutečněných od posledního odborného setkání v listopadu 2021.

S ohledem na začlenění členských firem SDP do skupinové certifikace spotřebitelského řetězce (C-o-C) PEFC zmínil také stanovisko Rady ředitelů PEFC ohledně vypuknutí války a invaze Ruska na Ukrajinu, vedené ruskou vládou s podporou Běloruska, a z něj plynoucí prohlášení z 9. 3. 2022, týkající se hlavně dovozců kulatiny z těchto zemí. Toto prohlášení říká, že veškeré dřevo pocházející z Ruska a Běloruska je nyní kategorizováno jako „konfliktní dřevo“, a proto jej nelze použít ve výrobcích s certifikací PEFC. Toto rozhodnutí je založeno na rezoluci Valného shromáždění OSN A/ES-11/L.1 „Agrese proti Ukrajině“, přijaté během 11. mimořádného zasedání, které „nejostřeji odsuzuje agresi ze strany Ruské Federace proti Ukrajině a zapojení Běloruska“. Já chápu, že tato skutečnost pro mnohé z vás bude bolestivá, protože jste dováželi zajímavý sortiment, v němž jste měli vloženy určité peníze atd. Ale bohužel v životě jsou věci na světě, kterým se musí dát přednost před businessem,“ zkonstatoval Ing. Pražan.

Na výrobky s certifikací PEFC nelze od března letošního roku použít „konfliktní“ dřevo z Ruska a Běloruska

Určitý posun na MZe a LČR

Poté jako obvykle přišly na řadu informace o cenách pilařské kulatiny a její dostupnosti na trhu. Tentokrát v podání člena výboru Antonína Veličky, ředitele dřevařské a lesní výroby společnosti KATR s.r.o. ze Staré Vsi u Rýmařova. Ten nejprve zmínil dvě letošní návštěvy, které absolvoval spolu s předsedou SDP Ing. Pražanem, a kdy se jim nejprve dostalo přijetí u Ministra zemědělství ČR Ing. Zdeňka Nekuly a o 14 dnů později také u obchodního ředitele s.p. Lesy České republiky (LČR) Ing. Radovana Srby, kterým přednesli požadavky členské základny na navýšení podílu LČR vytěženého dříví na regionální trhy. Výsledkem těchto návštěv bylo ubezpečení LČR o tom, že ctí prohlášení vlády a nařízení zřizovatele, a postupně omezují prodeje dříví do zahraničí.

„V tomto směru LČR sice neuvedly konkrétní rozsah s tím, že u některých smluv to nejde udělat ze dne na den, ale sdělily nám, že některé smlouvy s dovozci už zastavily nebo je postupně zastavují a uvolněný prostor by pak měl posloužit nám nebo jiným regionálním zpracovatelům,“ sdělil přítomným Antonín Velička s tím, že SDP bude rozhodně na svých požadavcích trvat a jejich plnění ze strany státních lesů bude průběžně monitorovat.

Poté se A. Velička krátce zaměřil na ceny smrkové kulatiny, které se podle něj vyšplhaly do „astronomické výše“, a která byla navíc v prvních pěti měsících letošního roku v regionu severní Moravy, kde firma působí, pro jím zastupovanou společnost a další pilařské provozy podobné velikosti (pořez kolem 100 tis. m3) v podstatě nedostupná. Potřebnou surovinu pro naplnění své pořezové kapacity tak společnost KATR byla nucena dovážet nejen z oblastí Krkonoš, Vysočiny a středních Čech, ale i z příhraničních oblastí Německa, což ve výsledku ještě nemálo navýšilo už tak vysokou nákupní cenu kulatiny na odvozním místě.

V souvislosti s větším objemem dodávek dřevní suroviny na regionální trhy pak Ing. Pražan informoval o snaze LČR, ve spolupráci s SDP, vytvořit pro tyto trhy takové platební podmínky, aby z nich nebyly vyšachováni malí a střední zpracovatelé, respektive aby je zcela neovládly velké zpracovatelské závody typu např. letošní „hostitelské“ Pfeifer Holz s.r.o. a dalších.

Pilaři ze severní Moravy s pořezem kolem 100 tis m3 musí dnes kulatinu dovážet nejen z Vysočiny, Krkonoš či středních Čech, ale v některých případech i z Německa

Stanovisko SDP k přechodu pod MZe

Součástí tohoto programového bloku bylo také zjištění stanoviska přítomných, respektive celé členské základny SDP, k oběma představiteli sdružení představenému návrhu ministra zemědělství Ing. Nekuly o možném přesunutí resortu zpracování dřeva, který nyní spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO), pod správu Ministerstva ze­mědělství ČR (MZe), které řídí i jemu předcházející oblast lesního hospodářství.

K tomuto návrhu pak proběhla bezmála půlhodinová diskuse, v jejímž závěru většina přítomných účastníků výroční členské schůze SDP odsouhlasila usnesení, ve kterém navrhli a posléze schválili převedení dřevařského sektoru pod řízení a autoritu MZe. Kromě toho se účastníci také usnesli na požadavku, směřujícím na ministra zemědělství Ing. Zdeňka Nekulu, aby byl v rámci MZe vytvořen samostatný kulatý dřevařský stůl, coby poradní obor ministra. A to jako vyjádření vůle MZe převzít odpovědnost za dřevařský sektor v ČR. Pokud by totiž dřevaři v budoucnu přešli pod rezort MZe, byla by to pro ně podle předsedy SDP Ing. Pražana jistá záruka, že by se o ně někdo stále aktivně staral, což za současného stavu pod MPO říci nelze.

Mezi výhodami tohoto kroku pak zmínil fakt, že LČR, které jednoznačně patří pod MZe, vlastní polovinu objemů dříví rostoucího v ČR, a pokud by tedy i dřevaři spadali pod stejné ministerstvo, měli by tak určitě větší šanci toto dřevo získat.

Foto: autor

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina