aktuality

Spojenie zložiek lesnícko-drevárskej a kultúrno-historickej

Súčasná budova Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene (Nám. SNP)
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Lesnícke a drevárske múzeum (LDM) vo Zvolene oslavuje dve výročia. Dokumentuje ich nová výstava prístupná od 27. mája do 2. októbra 2022 vo vlastných výstavných priestorov pod názvom „Dve výročia jedného múzea“. Spojenie zbierkových fondov sa uskutočnilo pred 3 desaťročiami v roku 1992 do spoločnej múzejnej ustanovizne. Nadviazali na spojenie lesnícko-drevárskej časti Lesníckeho múzea (ako súčasť Zemedelského múzea v Bratislave v roku 1927) a 80. výročie Mestského múzea vo Zvolene (v roku 1942). Medzitým obe zložky prešli samostatným vývojom. Spolu pokračovali pred 70-tymi rokmi novo koncipovanom Lesníckym a drevárskym múzeom. To však bolo na polstoročie presťahované do kaštieľa vo Sv. Antone (Antol).

Úplný návrat do dnešnej podoby LDM bol v roku 2008, keď sa múzeum stalo súčasťou š.p. LESY SR. Aktuálna výstava je dokumentáciou minulej expozičnej a výstavnej práce. K dispozícii má 50 tisíc zbierkových predmetov rozčlenených do viacerých častí. Aktuálna výstava je zaujímavo spracovaná prezentácia, ktorú navrhol Dušan Veverka. Históriu a súčasnosť na vernisáži výstavy k jubileám pripomenula vedúca LDM Mgr. Veronika Šebíková Horská.

Samostatnú lesnícku časť v Lesníckom a drevárskom múzeu dokumentuje stála výstava „Hlas lesa“ zameraná výlučne na mapovanie histórie práce v lesníctve a „Drevo vždy živé“, ktorá pripomína tradičné drevárske remeslá pre dnešok. Pribudla k nim stála expozícia (v roku 2016) „Rodina Ostrolúcka a Ľudovít Štúr“ predstavujúca nábytok a dizajn interiéru spred jeden a pol storočia. Zároveň prináša reálie vtedajšej doby, keď sa v roku 1848 prispením Štúrovcov rodila slovenská štátnosť.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina