školy

Študenti SOŠ drevárskej vo Zvolene sa zúčastnili 2-týždňovej stáže v projekte Erasmus+ v španielskej Tarragone

Skoly_SOSDZvolen
Účastníci stáže študentov zo SOŠ drevárskej vo Zvolene pred vstupom do areálu Institutu Pere Martell v Tarragone. Foto: PaedDr. Božidara Bobeničová
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Počas dvojtýždennej stáže v mesiacoch apríl – máj 2022 sa študenti SOŠ drevárskej vo Zvolene zúčastnili mobility projektu Nové zručnosti pre vzájomnú prax, financovanej cez program Erasmus+ v inštitúte Pere Martell v španielskej Tarragone.

Hlavnými cieľmi mobility bolo nadobudnúť a rozšíriť si zručnosti v 2D a 3D modelovaní v grafickom softvéri, vo výrobe drevených konštrukcií s využitím CNC zariadení a naučiť sa pracovať s modernými technológiami. Rozvoj zručností využiteľných v budúcom zamestnaní, nárast komunikačných zručností v anglickom jazyku v bežných životných situáciách, či osvojenie si odborných pojmov z oblasti drevospracujúceho priemyslu v anglickom jazyku boli tiež profilovými cieľmi žiackej mobility.

Počas mobility sa piati študenti odboru technik drevostavieb, jeden študent odboru drevárstvo a nábytkárstvo a jeden žiak učebného odboru stolár podrobne venovali technickej príprave výroby dielcov a programovaniu v soft­véri Autodesk. Absolventi stáže zvládli priestorové modelovanie konštrukcií v softvéri Autodesk Inventor a tiež základy nastavenia a práce na CNC zariadení.

V školských dielňach partnerskej školy žiaci absolvovali praktický nácvik práce na drevoobrábacích strojoch a na CNC obrábacom centre. Každý žiak počas mobility vyrobil dva výrobky. Prvý – drevenú konštrukciu – vyrábali podľa technického výkresu na drevoobrábacích strojoch a elektrickým ručným náradím. Na tomto výrobku sa pod vedením mentora zamerali na zvládnutie rôznych konštrukčných spojov a profilov. Druhý výrobok – stolček – žiaci najprv navrhli a samostatne namodelovali v 2D a v 3D v Autodesk Inventor. Následne v programe vytvorili animáciu navrhnutého výrobku a potom ho vyrobili na CNC, kde aplikovali všetky získané vedomosti a zručnosti z programovania CNC, merania, simulácií až po finálne opracovanie na CNC zariadení.

Rozsiahle teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri obrábaní dreva a drevných materiálov sú v súčasnom drevárskom priemysle veľmi žiadané. Znalosť odbornej angličtiny a komunikácia v anglickom jazyku sú prostriedky umožňujúce nájsť žiakom uplatnenie na domácom aj zahraničnom trhu práce.

Autor: Ing. Slavka Mošková
SOŠ drevárska vo Zvolene
Kontakt: slavka.moskova@sosdrev.sk
Foto: PaedDr. Božidara Bobeničová

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina