aktuality

ŠVOČ 2022 vo Zvolene bude mať 6 kategórií a stredoškolskú sekciu

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Tradícia študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Drevárskej fakulte Technickej univerzity Zvolen pokračuje už v 62. ročníku. Teoretické znalosti a prvé overenie vedomostí si budú môcť Zvolenčania zmerať v rámci medzinárodnej súťaže študentov iných vysokých škôl podobného zamerania. Do vlaňajšieho 61. ročníka prihlásili 53 vedeckých a výskumných prác. Mali dokázať ako odborné vedomosti dokážu teoreticky a vedecky argumentovať. Finále ŠVOČ 2021 sa uskutočnilo inou formou ako predchádzajúcich 60 ročníkov. Súťaž a konferencia sa uskutočnila prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Prihlásiť sa do súťaže ŠVOČ 2022 je potrebné do 9. mája 2022, súťažný príspevok treba doručiť do 16. mája 2022. Prihlásené práce z Drevárskej fakulty TU Zvolen, zo slovenských a zahraničných univerzít budú zaradené do sekcií, ktoré odborne garantujú:

  • Technologicko-technická sekcia – Ing. Gabriela Slabejová, PhD.
  • Sekcia ekonomiky, manažmentu a podnikania – Ing. Ľubica Simanová, PhD.
  • Sekcia marketingu, obchodu a inovačného manažmentu – Ing. Vladislav Kaputa, PhD.
  • Sekcia bezpečnostné vedy – doc. Ing. Martin Zachar, PhD.
  • Umelecko-dizajnérska sekcia – Mgr. Art. Lucia Spišiaková Kružlicová, ArtD.
  • Doktorandská sekcia – doc. Ing. Iveta Čabalová, PhD.

Organizačným garantom priebehu súťaže ŠVOČ bude Mgr. art. Lucia Spišiaková Kružlicová, ArtD. Súčasťou ŠVOČ na Drevárskej fakulte Technickej univerzity Zvolen bude opäť aj Stredoškolská sekcia a Jazyková podsekcia. Konferencia sa uskutoční 25. mája 2022, otvorí ju dekan Drevárskej fakulty prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. o 9:00. Po rokovaniach v sekciách (9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30) bude zasadnutie gestorov. Výsledky zverejnia o 17:00 hod. Najlepšie práce budú odmenené a zverejnené v recenzovanom zborníku.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina