technológie

Buďte soběstační v hospodaření s energiemi

Technologie_Bpower
Ilustrační obrázek ORC jednotky AC800 s vlastním suchým chladičem
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Inzerce

Faktury za spotřebu elektřiny v provozech dělají starosti nejen provozovatelům v dřevařském průmyslovém sektoru. Přitom je na trhu už celou řadu let známá technologie od společnosti B:POWER, která dokáže jednoduše snížit závislost na cenách energií.

V době extrémních výkyvů cen energií je téma vlastní výroby elektřiny z biomasy aktuálnější než jindy. Pojďme se podívat, jaké jsou dnes technologické možnosti využití biomasy a její přeměny na elektrickou energii.

V podstatě vše se točí okolo systémů tzv. ORC jednotek. ORC je zkratka pro Organický Rankinův Cyklus. V zásadě jde o klasický kondenzační cyklus, tak jak jej můžeme vidět ve všech elektrárnách, využívající parní turbínu. Namísto vodní páry se však jako medium používá organická látka. Jedná se tedy o přeměnu tepelné energie na elektrickou. Důvodem použití jiného druhu media, než voda, je prostý. ORC zařízení pracuje s takovými vstupními teplotami a na takových teplotních úrovních, se kterými si standardní parní cyklus nedokáže poradit.

1. ORC, jako spotřebič tepla

Jedná se o velmi jednoduchou a rychle realizovatelnou variantu výroby elektřiny. Do ORC jednotky lze přivést teplo v podobě horké vody o parametrech 90–150 °C. ORC jednotka vyrobí elektrickou energii s účinností do 12 %.

Jedná se o klasické zapojení, kde ORC jednotka je de facto spotřebič tepla. Vhodné tam, kde je nadbytek odpadního tepla (vstupní biomasy). Systém se napojí na vodní okruh a v době přebytku tepelné energie (kdy není potřeba např. teplo pro sušárny apod.) se energie z kotle využívá právě pro výrobu elektrické energie. Vhodné pro teplovodní kotle od 800 kW tepelného výkonu.

Výhodou je jednoduchost a rychlost instalace i provozu, cenová dostupnost. Výroba elektrické energie od 20 kWel/h.

2. Instalace spalinového ORC – Energoblok – kogenerace na biomasu

Tento systém je velmi komplexní, předpokládá však nutnou instalaci nového hořáku na biomasu, který bude generovat spaliny o teplotě cca 520 °C pro spalinový systém ORC. ORC jednotka (spalinová) se napojí přímo na tyto spaliny a vyrábí elektrickou energii s účinností do 20 %. Zároveň na kondenzační straně lze odebírat teplo (teplou vodu) o teplotě cca 85 °C.

Tento systém je vhodný pro dřevozpracující závody s kontinuálním režimem odběru tepla a elektrické energie, např. pro nasazení na vyhřívání komorových sušáren. Jedná se o komplexní a velmi robustní řešení, předpokládající ucelenou integraci takové jednotky do celého systému. Ideální při rozšiřování výrobních kapacit, kdy je možné již dopředu plánovat takovou výstavbu, jako celek. Výroba elektrické energie již od 70 kWel/h, po jednotky MWel.

Technologie_Bpower

Ilustrační obrázek 3D modelu energobloku

3. ORC jednotka v teplárenském zapojení

Tento systém vychází z varianty 1, ale předpoklad je, že kondenzační strana ORC jednotky, tedy teplo, se bude dále využívat pro ohřev např. sušáren apod.

Jedná se o instalaci jednotky na horkou vodu (do 150 °C) ze stávajících kotlů. ORC jednotka vyrábí elektrickou energii, ale zároveň je možné využít teplou vodu o parametrech cca do 85 °C. Toto zapojení je jednoduché a cenově dostupné.

Hlavní přínosy:

  • Nezávislost na cenách elektrické energie a tepla
  • Významný ekonomický přínos pro provozovatele
  • Variabilita možných technických řešení
  • Snadná implementace do stávajícího systému tepla a elektřiny provozovatele
  • Možnost získat podporu pro výrobu elektrické energie a tepla z biomasy v podobě KVET
  • Jednoduchá instalace s malými nároky na prostor (může být umístěno venku)
  • Minimální náklady na provoz a servis

Klíčovým přínosem instalace ORC jednotky je bezesporu částečná (či úplná) nezávislost na cenách energií. Bez nadsázky lze říct, že nastala doba věnovat větší pozornost jednoduchému způsobu výroby elektřiny, obzvláště pak v provozech s dostupným palivem.

Rádi individuálně navrhneme způsob řešení pro váš provoz a pomůžeme nastavit jednoduché řešení, jak se stát více soběstačným v nakládání s energiemi.

V případě zájmu kontaktujte specialisty ze společnosti B:POWER.

Bpower_logo

Kontakty:

B:POWER, a.s.
Dolní 102, 580 01 Havlíčkův Brod
e-mail: info@bpower.cz
Mgr. Pavel Žwak
obchodní manažer
tel.: +420 725 902 003
e-mail: pavel.zwak@bpower.cz
www.bpower.cz

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina