aktuality

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku je nejnižší od ledna 2013

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně snížil o 2,6 bodu na hodnotu 96,6, přičemž poklesly obě jeho složky. Indikátor důvěry podnikatelů se snížil o 1,2 bodu na hodnotu 99,5 a indikátor důvěry spotřebitelů se výrazně snížil o 9,3 bodu na hodnotu 82,4.

Meziměsíční pokles ekonomického sentimentu mezi podnikateli byl způsoben zejména výraznějším snížením důvěry v průmyslu a stavebnictví. Klesla také důvěra podnikatelů v obchodě, ve vybraných odvětvích služeb se ve srovnání s únorem naopak zvýšila.

„Důvěru podnikatelů v březnu určovala zejména nejistota z dalšího ekonomického vývoje. Projevilo se to především v poklesu předpokládané výrobní činnosti, poptávky a celkové ekonomické situace podnikatelů v období následujících několika měsíců. To všechno je navíc podtrženo očekáváním dalšího růstu cen výrobků, zboží a služeb napříč všemi odvětvími,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Březnová důvěra spotřebitelů se propadla na nejnižší úroveň od ledna 2013. Výrazně vzrostl počet domácností obávajících se zhoršení celkové hospodářské situace i své vlastní finanční situace v následujících dvanácti měsících.

Podrobné informace

Důvěra podnikatelů v průmyslu se oproti únoru snížila. Indikátor důvěry poklesl o 4,4 bodu na hodnotu 93,9. Podnikatelé v průmyslu sice hodnotili svou současnou celkovou poptávku mírně lépe než minulý měsíc, avšak hodnocení zahraniční poptávky se snížilo. Stav zásob hotových výrobků se ve srovnání s minulým měsícem výrazně zvýšil. Podíl podnikatelů očekávajících pro období příštích tří měsíců růst tempa výrobní činnosti se meziměsíčně snížil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace podnikatelů v průmyslu se pro období příštích tří i šesti měsíců výrazně snížila. Již tak rekordně vysoký počet podnikatelů očekávajících v příštích třech měsících růst prodejních cen se v březnu znovu zvýšil. V meziročním srovnání je důvěra v průmyslu na nižší úrovni.

Ve stavebnictví se důvěra podnikatelů meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 5,1 bodu na hodnotu 123,8. Podíl podnikatelů hodnotících svou současnou poptávku po stavebních pracích jako nedostatečnou se ve srovnání s únorem zvýšil. Ve srovnání s minulým měsícem respondenti očekávají v příštích třech měsících pokles tempa stavební činnosti, ale i mírné zvýšení stávajícího počtu zaměstnanců. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace podnikatelů ve stavebnictví se pro období příštích tří i šesti měsíců meziměsíčně snížila. Meziročně je důvěra podnikatelů ve stavebnictví vyšší.

V odvětví obchodu se v březnu důvěra meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,5 bodu na hodnotu 101,9. Ve srovnání s únorem se podíl podnikatelů hodnotících celkovou ekonomickou situaci jako dobrou mírně snížil. Mírně se rovněž snížil podíl podnikatelů očekávajících zlepšení své ekonomické situace v období příštích tří měsíců. Očekávání dalšího růstu cen se prudce zvýšila. Stav zásob zboží na skladech se meziměsíčně téměř nezměnil. Ve srovnání s březnem loňského roku je důvěra v obchodě vyšší.

Důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 2,5 bodu na hodnotu 102,3. Podíl podnikatelů pozitivně hodnotících současnou poptávku se téměř nezměnil, ale vzrostl podíl podnikatelů, kteří očekávají zvýšení poptávky v období příštích tří měsíců. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se ve srovnání s únorem téměř nezměnilo. Podobně jako minulý měsíc i v březnu očekává mimořádně vysoký počet podnikatelů (nejvyšší od počátku sledování) další růst cen v období následujících třech měsíců. Podíl podnikatelů, kteří očekávají v příštích třech a šesti měsících zlepšení své celkové ekonomické situace, se snížil. Meziročně je důvěra ve službách vyšší.

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku byla v březnu nejnižší od ledna 2013. Indikátor důvěry poklesl o 9,3 bodu na hodnotu 82,4. Podíl respondentů očekávajících pro období příštích dvanácti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace byl nejvyšší od počátku sledování. Ve srovnání s únorem se zvýšil počet respondentů hodnotících svou současnou finanční situaci hůře, než byla kdykoli v období předchozích dvanácti měsíců. Počet domácností, které se obávají v období nadcházejících dvanácti měsíců zhoršení své finanční situace, se výrazně zvýšil a dosáhl historicky rekordní hodnoty z prosince 2007. Mírně se zvýšil podíl respondentů, kteří očekávají, že utratí v příštích dvanácti měsících více peněz za velké nákupy. Již tak vysoký počet respondentů obávajících se dalšího růstu cen meziměsíčně vzrostl a dosáhl nového historického maxima. Ve srovnání s únorem se také zvýšily obavy spotřebitelů z růstu nezaměstnanosti. Počet respondentů, kteří předpokládají, že v následujících dvanácti měsících uspoří nějaké finanční prostředky, se snížil. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů nižší.

Zdroj: ČSÚ

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina