aktuality

Témata na LIGNA 2023 se budou zabývat aktuálním vývojem v oboru

Příští LIGNA se uskuteční 15. – 19. 5. 2023
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

„Transformace zpracování dřeva“, „Procesy montovaných budov“ a „Zpracování zeleného materiálu“ jsou hlavními tématy nadcházejícího veletrhu LIGNA od 15. do 19. května 2023. Zaměřují se na aktuální vývoj v oboru a budou prezentovány vystavujícími společnostmi a doplněny dalšími formáty.

„Po konzultaci s trhem jsme se s naším partnerem VDMA rozhodli pokračovat v hlavních tématech původně plánovaných pro loni zrušenou LIGNA 2021. Jsou stále vysoce aktuální – dokonce nabyly na síle, pokud jde o důležitost – a budou hrát klíčovou roli při určování rozvoje našeho odvětví v nadcházejících letech,“ vysvětluje Stephanie Wagner, vedoucí LIGNA.

Od truhlářství a tesařství po nábytkářský průmysl, od produktů po individuální řešení – digitalizace si již dávno našla cestu do všech oblastí dřevozpracujícího průmyslu a zásadně mění obchodní modely a procesy firem. Covidová pandemie tento vývoj ještě urychlila. Proto je na pořadu veletrhu LIGNA 2023 téma Transformace zpracování dřeva. Díky propojeným strojům, interakci člověk – stroj, platformám IoT, informačnímu modelování budov (BIM) nebo rozšířené a virtuální realitě bude řešen současný a budoucí vývoj v digitalizaci podél celého hodnotového řetězce. Kromě toho další témata zahrnují řízení toku dřeva, robotiku, logistiku, standardizaci, povrchové úpravy a cloudovou správu dat.

Důležitost Procesů montovaných budov, potažmo dřeva ve stavebnictví, stále roste – jak pro čistě dřevostavby, tak pro smíšené dřevěné konstrukce. To vede k novým požadavkům na efektivitu a prefabrikaci. LIGNA 2023 se svým zaměřením na procesy montovaných budov řeší tento vývoj. Na veletrhu si návštěvníci budou moci vyzkoušet celý proces od plánování přes obrábění a zpracování až po logistiku v závodě i na staveništi. To bude zahrnovat také řešení pro aktuálně napjatou situaci v dodavatelském řetězci. Dále bude řešeno sladění výše uvedených procesů s obecnými trendy, jako je elementizace a standardizace, vícepodlažní dřevostavby, hybridní stavby, modulární výstavba a sériová výroba.

Dřevo jako nejdůležitější obnovitelná surovina tvoří ústřední základ biohospodářství na cestě od hospodářství založeného na fosilních, nerostných surovinách k hospodářství, které je závislé na obnovitelných zdrojích. Zpracování zeleného materiálu, biohospodářství na bázi dřeva, je považováno za inovativní hnací sílu technologií a produktů. Rámcové podmínky pro rozšíření využívání dřeva účinně využívajícího zdroje jsou součástí Evropské zelené dohody a pilířů oběhového biohospodářství. Dostatečný důvod, proč si vybrat Zpracování zeleného materiálu jako hlavní téma LIGNA 2023. K vidění budou vývojové linie bioekonomiky na bázi dřeva a technologické inovace pro zodpovědné využívání přírodních zdrojů, stejně jako technologie kolem procesů tvarování chemicky zpracovaného dřevního vlákna.

Ještě před veletrhem LIGNA 2023 se v německém Rosenheimu uskuteční první LIGNA.Conference v termínu 1. a 2. června 2022, pořádaná společně Deutsche Messe a University of Applied Sciences Rosenheim. Svým programem staví most k blížící se Ligně a navádí účastníky konkrétně k výše zmíněným tématům LIGNA 2023.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina