aktuality

Tri veľkoobjemové ponuky dreva z OZ Šariš tvoria 900 m³

Ilustračné foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Do ďalšej série elektronických aukcií dreva (EAD) v rámci š.p. LESY SR sa zapojilo 7 odštepných závodov (OZ). 38 samostatných aukcií ponúkajú už v tomto týždni – 16. a 17. marca 2022. Najväčší záber bude z OZ 07 Považie so sídlom v Trenčíne, až 16 samostatných EAD počas oboch dražobných dní. Z toho 14 EAD má v ponuke LPV dub s objemom 315 m³ v priemernej cene 155 €/m³. Celkom bude 24 samostatných EAD sortimentu dub v objeme 706 m³.

Opačnú stratégiu ponuky vytvoril OZ 23 Šariš so sídlom v Prešove – iba 3 samostatné EAD, každú s ponukou 300 m³. Z toho dve EAD budú mať bukový sortiment v objeme 600 m³ v cene 63,50 €/m³ a jedna v objeme 300 m³ sortimentu jedľa v cene 85 €/m³.

Ponuka OZ 09 Sever so sídlom v Žiline tvorí 6 samostatných EAD v sortimente IPV smrekovec v množstve 144 m³ v cene 110 €/m³. Po 5 elektronických aukcií dreva budú mať OZ 18 Poľana do sídlom v Kriváni a OZ 25 Vihorlat so sídlom vo Vranove. OZ 25 má jedinú ponuku ihličnatej vlákniny – 50 m³ v cene 38 €/m³. Jedinú EAD bude mať OZ 01 Karpaty so sídlom v Šaštíne – Stráže s ponukou dubovej hmoty v množstve 21 m³ v cene 103 €/m³. Ďalších päť OZ sa vôbec nezapojilo do tejto série EAD.

Kompletný rozpis podmienok EAD podrobne uvádza www.e-wood.sk.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina