aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – březen 2022

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 3. 2022). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 2/2022

 • ČSN EN 17192 (12 0520) • Větrání budov – Vzduchovody – Nekovová potrubí – Požadavky a zkušební metody
 • ČSN ISO 3089 (20 0355) • Obráběcí stroje – Zkušební podmínky pro samostředicí, ručně ovládaná sklíčidla s jednodílnými čelistmi
 • ČSN EN 1647+A1 (30 0048) • Obytná vozidla pro volný čas – Mobilní domovy – Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti
 • ČSN EN ISO 8847 (32 3204) • Malá plavidla – Kormidelní zařízení – Kladkové systémy
 • ČSN 33 1600 ed. 2:2009 (33 1600) • Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání (oprava 2)
 • ČSN EN 12464-1 (36 0450) • Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovišť – Část 1: Vnitřní pracoviště
 • ČSN EN 60598-2-13:2007 (36 0600) • Svítidla – Část 2-13: Zvláštní požadavky – Svítidla zapuštěná v terénu (změna A11)
 • ČSN EN 50632-3-9:2016 (36 1520) • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily (změna A1)
 • ČSN EN 50632-2-17:2016 (36 1520) • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky (změna A1)
 • ČSN EN 50632-3-1:2016 (36 1520) • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily (změna A1)
 • ČSN EN 50632-2-19:2016 (36 1520) • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 2-19: Zvláštní požadavky na dlabačky (změna A1)
 • ČSN EN 50632-2-5:2016 (36 1520) • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily (změna A1)
 • ČSN EN 50632-2-14:2016 (36 1520) • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 2-14: Zvláštní požadavky na hoblíky (změna A1)
 • ČSN EN ISO 28199-2 (67 3131) • Nátěrové hmoty – Hodnocení vlastností nátěrových systémů závisících na postupu nástřiku – Část 2: Stálost barevného odstínu, krycí tloušťka, rozpuštění předchozí vrstvy, absorpce přestřiku, smočení povrchu, struktura povrchu a mrakovitost
 • ČSN EN ISO 28199-3 (67 3131) • Nátěrové hmoty – Hodnocení vlastností nátěrových systémů závisících na postupu nástřiku – Část 3: Posouzení tvorby poteklin, tvorby bublinek, pórovitosti a kryvosti
 • ČSN EN 1366-13 (73 0857) • Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 13: Komíny
 • ČSN P CEN/TS 19103 (73 1701) • Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Navrhování dřevobetonových kompozitních konstrukcí – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
 • ČSN EN ISO 22517 (79 3894) • Usně – Chemické zkoušky – Stanovení obsahu reziduí pesticidů
 • ČSN EN ISO 10195 (79 3895) • Usně – Chemické stanovení obsahu šestimocného chromu v usních – Předběžné tepelné stárnutí usní a stanovení šestimocného chromu
 • ČSN EN 17117-2 (80 4641) • Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Mechanické zkušební metody při podmínkách dvouosé napjatosti – Část 2: Stanovení charakteristik kompenzace vzoru
 • ČSN EN ISO 17225-6 (83 8202) • Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 6: Tříděné nedřevní pelety
 • ČSN EN 17191 (91 0610) • Dětský nábytek – Sedací nábytek pro děti – Požadavky na bezpečnost a zkušební metody
 • ČSN EN 13150 (91 0924) • Pracovní stoly pro laboratoře ve vzdělávacích institucích – Rozměry, požadavky na bezpečnost a trvanlivost a zkušební metody
 • ČSN EN 17539 (91 7892) • Modulární podlahové krytiny s mechanickým zámkovým systémem (MMF) – Stanovení geometrických vlastností

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina