aktuality

Environmentálne vyhlásenia o produktoch pre stavby

OBR - fasada
Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Všeobecné nové normy, zameranie na akustiku, osobné ochranné prostriedky – výber z prehľadu noriem v Zborníku ÚNMS SR na mesiac február 2022.

 • STN EN ISO 22313 (83 0003) Ochrana spoločnosti. Systémy manažérstva kontinuity podnikania. Usmernenie k používaniu normy ISO 22301: 2020 (EN ISO 22313:2020; ISO 22313: 2020)
 • STN ISO/IEC 20000-1 (36 9788) Informačné technológie. Manažérstvo služieb. Časť 1: Požiadavky na systém manažérstva služieb (ISO/IEC 20000-1: 2018)
 • STN EN ISO 41014 (96 2004) Facility management. Vývoj stratégie Facility Management cez ISO 41014: 2020 (EN ISO 41014: 2020; ISO 41014: 2020)
 • TNI CEN ISO/TR 41013 (96 2005) Facility management. Rozsah, kľúčové kompetencie a výhody podľa ISO/TR 41013: 2017 (CEN ISO/TR 41013: 2020; ISO/TR 41013: 2017)
 • STN EN ISO 80000-11 (01 1301) Veličiny a jednotky. Časť 11: Podobnostné čísla podľa ISO 80000-11: 2019, (EN ISO 80000-11: 2020; ISO 80000-11: 2019)
 • STN EN ISO 80000-12 (01 1301). Časť 12: Fyzika kondenzovaných látok podľa ISO 80000-12: 2019 opravená verzia 2021-11 (EN ISO 80000-12: 2020; Corrected version 2021: 2019)
 • STN EN ISO/IEC 17000 (01 5202) Posudzovanie zhody. Slovník a všeobecné zásady normy ISO/IEC 17000: 2020. Opravená verzia 2020 – 12 (EN ISO/IEC 17000: 2020; ISO/IEC 17000: 2020 Corrected version 2020-12: 2020)
 • STN EN 15942 (73 0911) Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Komunikačné formáty v podnikateľskom prostredí (EN 15942: 2021)
 • STN EN ISO 10140-2 (73 0511) Akustika. Laboratórne meranie zvukovo izolačných stavebných konštrukcií. Časť 2: Meranie zvukovej nepriezvučnosti v zmysle ISO 10140-2: 2021 (EN ISO 10140-2: 2021; ISO 10140-2: 2021)
 • STN EN ISO 10140-3 (73 0511) Akustika. Laboratórne meranie zvukovo izolačných stavebných konštrukcií. Časť 3: Meranie krokovej nepriezvučnosti cez ISO 10140-3: 2021 (EN ISO 10140-3: 2021; ISO 10140-3: 2021)
 • STN EN ISO 10140-4 (73 0511) Akustika. Laboratórne meranie zvukovo izolačných stavebných konštrukcií. Časť 4: Postup pri meraní a požiadavky cez ISO10140-4: 2021 (EN ISO 10140-4: 2021; ISO 10140-4: 2021)
 • STN EN ISO 10140-5 (73 0511) Akustika. Laboratórne meranie zvukovo izolačných stavebných konštrukcií. Časť 5: Požiadavky pre skúšobné priestory a vybavenie zariadení v zmysle ISO 10140-5: 2021 (EN ISO 10140-5: 2021; ISO 10140-5: 2021)
 • STN EN 17479 (83 2184) Chrániče sluchu. Návod na výber skúšobných metód individuálneho spôsobu použitia (EN 17479: 2021)
 • STN EN ISO 20344 (83 2504) Osobné ochranné prostriedky. Skúšobné metódy na obuv cez ISO 20344: 2021 (EN ISO 20344: 2021; ISO 20344: 2021)
 • STN EN 17353 (83 2723) Ochranné odevy. Prostriedky so zvýšenou viditeľnosťou pre stavebné rizikové situácie. Skúšobné metódy a požiadavky (EN 17353: 2020)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina