drevostavby konštrukcie

Ultra-nízkoenergetické zelené budovy na báze obnoviteľnej suroviny dreva

Drevostavby_Katalog
Katalóg prototypových konštrukcií je určený najmä pre zhotoviteľov ultra-nízkoenergetických drevostavieb. Foto: archív ZSD SR
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Motto: „Zem je nádherné obydlie, vážme si ho a zachovajme s čistou pôdou, čistým vzduchom, priezračnou vodou, všetkými formami a rovnovážnymi kolobehmi života ako raj vo svetle slnka pre nás a budúce generácie vyváženými životnými potrebami a činnosťami s prírodou a aj ekologickou výstavbou zelených budov z prírodných obnoviteľných materiálov“. (kolektív KDS – DF TUZVO)

Konkrétnym výstupom vedecko-výskumnej práce (číslo projektu: APVV-17-0206, zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc.) riešiteľského kolektívu je zostavenie katalógu prototypových riešení, ako aj konkrétne prototypy konštrukcií ultra-nízkoenergetických zelených budov na báze dreva, ktoré boli dané do výroby a zrealizované na prvých stavbách v roku 2021 prostredníctvom niektorých vybratých členských spoločností Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky (zmluvného partnera projektu). Reálnym výstupom je taktiež prototypový výskumný objekt na demonštráciu konštrukčných skladieb, ako aj tepelnotechnických a energetických vlastností obalového plášťa pre nízkoenergetické zelené budovy na báze dreva.

Katalóg prototypových riešení

Výskumno-vývojové výstupy návrhov prototypov a inovácií drevených stavebných konštrukcií pre partnerov projektu ako aj ďalších zhotoviteľov drevostavieb na Slovensku sú konkrétne spracované a sprehľadnené v katalógu prototypových konštrukcií. V katalógu sú spracované štyri druhy (základné skupiny) prototypových konštrukcií obalového plášťa na báze dreva – zrubové, masívne, priehradové a konopné – v osemnástich konkrétnych typových riešeniach. Všetky riešenia sú v súlade s požiadavkami súčasnej stavebnej legislatívy a požiadaviek noriem súvisiacich s navrhovaním stavebných konštrukcií z oblasti statiky, tepelnej ochrany, protipožiarnej bezpečnosti, akustiky, vzduchotesnosti, hygienickej nezávadnosti materiálov, ako aj trvalej udržateľnosti, doložené konkrétnymi výsledkami výpočtov, meraní a analýz.

Drevostavby_Katalog

Ukážka technického listu katalógu prototypových konštrukcií pre zrubové prototypy obvodových stien

Druhy a typy prototypov sú materiálovo koncipované s maximálnym možným podielom obnoviteľnej suroviny dreva, materiálov na báze dreva a prírodných organických materiálov ako slama a ovčia vlna. Informácie o prototypoch vyplývajúce z odborných posúdení podľa súčasne platných noriem sú spracované vo forme technického listu, ktorý obsahuje označenie prototypu, identifikačný popis, technický názorný nákres konštrukcie, identifikáciu vrstiev konštrukčnej sklady a prehľadovú tabuľku tepelno-technických vlastností. Technický list a výpočtové podklady sú odborným certifikačným podkladom každého prototypu, pripravené na kontrolný a potvrdzujúci certifikačný proces pre vyhlásenie o parametroch výrobku v rámci zákonnej certifikácie stavebných výrobkov. Všetky navrhnuté prototypy sú určené pre výstavbu budov s takmer nulovou potrebou energie, pričom sú navrhnuté typy s nadčasovou kvalitou pre budúce požiadavky výstavby. Zároveň sú v nich adjustované skladby vhodné pre výstavbu pre sociálne znevýhodnené marginalizované skupiny, ktoré by po vhodnom zaškolení bolo možné realizovať z veľkej časti svojpomocou.

Drevostavby_Katalog

Ukážka technického listu katalógu prototypových konštrukcií pre priehradové prototypy obvodových stien

Katalóg je umiestnený na webovej stránke Zväzu spracovateľov dreva SRwebovej stránke riešiteľského pracoviska, bol zaslaný členským spoločnostiam ZSD SR a v prípade záujmu je k dispozícii aj v tlačenej forme.

Pre čitateľov Drevárskeho magazínu pripravil podcast o tomto projekte Peter Zemaník. Na jeho otázky o katalógu, ako aj o procese tvorby a uplatnení výsledkov projektu mu odpovedal riešiteľ a vedúci Katedry drevených stavieb Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina